Planering av synrehabilitering

Du får via oss bland annat hjälpmedel för personer med synnedsättning och glasögon för behandling av vissa ögonsjukdomar.

Synrehabiliteringsplaneraren kan skriva en betalningsförbindelse för anskaffning av glasögon för skelning eller amblyopi för barn under 8 år enligt ögonläkarens bedömning. För vuxna kan vi skriva en betalningsförbindelse för anskaffning av glasögon eller kontaktlinser vid vissa ögonsjukdomar enligt ögonläkarens bedömning.

Vi ger dig också vägledning med uppsökande av rehabilitering för personer med synnedsättning.

För personer med synnedsättning ordnar vi dikteringsmaskiner och vita käppar. För att få dessa kan du kontakta synrehabiliteringsplaneraren direkt.

Tjänsten är avgiftsfri.