Ergoterapi för barn

Vid bedömningen av ett barn under 7 år tar vi reda på vilken typ av ergoterapi barnet behöver för sin utveckling.

Vårt mål är att upptäcka utvecklings- och inlärningsproblem så tidigt som möjligt.

Vi förebygger problem och ser till att de inte förvärras Under bedömningsbesöket kartlägger vi områden i barnets utveckling, såsom motorik, visuell gestaltning och behandling av sensorisk information.

I de flesta fall får barnet remiss till ergoterapi när frågor som kräver ytterligare utredning har kommit fram vid en omfattande undersökning på rådgivningsbyrån eller i daghemmet.

Vanligtvis går barnet i ergoterapi 2-3 gånger. Det första besöket tar ungefär en timme. Det är viktigt att barnets förälder eller en annan bekant vuxen närvarar vid första besöket. Ergoterapeuten kan också komma till barnets egen miljö, det vill säga daghem eller hem.

Efter bedömningen ger ergoterapeuten familjen instruktioner för att träna hemma eller rekommenderar ergoterapirehabilitering till barnet antingen i stadens terapitjänster eller med servicesedel. Ibland kan ergoterapeuten rekommendera ytterligare undersökningar i specialistvård eller hos en talterapeut, fysioterapeut eller rådgivningspsykolog.

Vi erbjuder också ergoterapi för spädbarn. Vi vägleder föräldrar hur de ska göranär barnet gråter, har problem med att äta eller sova eller har en sensorisk överkänslighet. För ergoterapi för spädbarn behöver du en remiss från rådgivningsbyrån.

Ergoterapeuterna arbetar som en del av modellen för familjecenter.

Ergoterapi är avgiftsfri.

Om du redan är klient, kan du skicka oss ett meddelande i Maisa. Du kan också ringa vår telefontjänst och lämna ett meddelande och dina kontaktuppgifter till respondenten, så ringer vi upp dig.

Serviceställen

Berghälls ergoterapi

Adress: Andra linjen 4 C, 00530 Helsingfors

Kampens ergoterapi

Adress: Malmgatan 3 F, 00100 Helsingfors

Malms ergoterapi

Adress: Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors

Munksnäs ergoterapi

Adress: Bredviksvägen 30, 00330 Helsingfors

Nordsjö ergoterapi

Adress: Kaffegränden 3 A, 00980 Helsingfors

Östergatans ergoterapi

Adress: Revalsplanen 1, 00930 Helsingfors