Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Du får de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt på din hälsostation.

Det nationella vaccinationsprogrammet omfattar vaccin mot bland annat difteri, stelkramp, mässling, påssjuka, röda hund och polio. Du får vaccinationerna avgiftsfritt på din hälsostation. Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon.

Alla vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet ges förutom på hälsostationer även hos företagshälsovården och på privata läkarcentraler.

Enligt anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska vuxna själva se till att de har fått grundserien av vaccinerna mot stelkramp, difteri och polio. Vi ger barn och unga vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningsbyråer, skolor och läroanstalter.

Vaccin mot difteri och stelkramp (dT)

Det lönar sig att alltid ha ett giltigt skydd mot difteri och stelkramp. Personer under 65 år behöver en boosterdos med 20 års mellanrum, personer över 65 år med tio års mellanrum.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om du är född i Finland 1975 eller efter det har MPR-vaccinet hört till de vacciner som ges vid rådgivningen.

Om du inte har fått MPR-vaccinet eller har haft dessa sjukdomar, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar vaccinet.

Vaccin mot polio (IPV)

Personer som har fötts i Finland 1940 eller efter det och vuxit upp här har fått poliovaccinet enligt vaccinationsprogrammet till exempel vid rådgivningen eller i skolan.

Om du reser till områden där polio förekommer eller du kommer till Finland efter att ha vistats över fyra veckor i ett land där polio förekommer, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar en dos poliovaccin som booster.

Om du inte är född och uppvuxen i Finland får du vacciner som tillhör det nationella vaccinationsprogrammet vid din egen hälsostation. Kontakta hälsostationen via Maisa eller per telefon.

Serviceställen

23 serviceställen

Degerö hälsostation

Adress: Skoltået 2 A, 00840 Helsingfors

Drumsö hälsostation

Adress: Beckasinvägen 6, 00200 Helsingfors

Femkantens hälsostation

Adress: Båtsmansgatan 4, 00150 Helsingfors

Fiskehamnens hälsostation

Adress: Verkstadsgatan 14 A, 00580 Helsingfors
Kannelmäen terveysasema

Gamlas hälsostation

Adress: Sånggränden 4, 00420 Helsingfors
Ruoholahden terveysasema

Gräsvikens hälsostation

Adress: Tallbergsgatan 2, 00180 Helsingfors

Gårdsbacka hälsostation

Adress: Köpgränden 3, 00940 Helsingfors
Haagan terveysasema

Haga hälsostation

Adress: Knektvägen 5, 00400 Helsingfors