Vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet

Du får de vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet avgiftsfritt på din hälsostation.

Det nationella vaccinationsprogrammet omfattar vaccin mot bland annat difteri, stelkramp, kikhosta, mässling, påssjuka, röda hund och polio. Du får vaccinationerna avgiftsfritt på din hälsostation. Kontakta din hälsostation via Maisa eller per telefon.

Alla vaccinationer som hör till det nationella vaccinationsprogrammet ges förutom på hälsostationer även hos företagshälsovården och på privata läkarcentraler.

Enligt anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) ska vuxna själva se till att de har fått grundserien av vaccinerna mot stelkramp, difteri och polio. Vi ger barn och unga vacciner enligt det nationella vaccinationsprogrammet på rådgivningsbyråer, skolor och läroanstalter.

Vaccin mot difteri och stelkramp (dT)

Det lönar sig att alltid ha ett giltigt skydd mot difteri och stelkramp. Boostervaccin ges när man är 25, 45 och 65 år och efter det med 10 års mellanrum.

Vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dtap)

Du får boostervaccinet vid 14-15 års ålder och vid 25 års ålder. De som är födda 1993 och senare har rätt att få dtap-vaccinet vid 25 års ålder. Om du inte har fått vaccinet vid 25 års ålder och du är född 1993 eller senare kan du fortfarande få boostervaccinet gratis.

Om du är född före 1993 kan du få ett gratis dtap-vaccin endast om du är professionell inom hälsovården. En person som arbetar inom social- och hälsovården får boostervaccinet mot kikhosta om personen arbetar på en enhet som tar hand om barn under ett år. Vaccinationsskyddet försvagas på cirka fem år.

Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Om du är född i Finland 1975 eller efter det har MPR-vaccinet hört till de vacciner som ges vid rådgivningen.

Om du inte har fått MPR-vaccinet eller har haft dessa sjukdomar, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar vaccinet.

Vaccin mot polio (IPV)

Personer som har fötts i Finland 1940 eller efter det och vuxit upp här har fått poliovaccinet enligt vaccinationsprogrammet till exempel vid rådgivningen eller i skolan.

Om du reser till områden där polio förekommer eller du kommer till Finland efter att ha vistats över fyra veckor i ett land där polio förekommer, rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att du tar en dos poliovaccin som booster.

Om du inte är född och uppvuxen i Finland får du vacciner som tillhör det nationella vaccinationsprogrammet vid din egen hälsostation. Kontakta hälsostationen via Maisa eller per telefon.