Handikapparbetets handledningsenhet vid Haavikko

Vid Haavikko träningspunkt erbjuder vi träning och arbetsverksamhet för vuxna helsingforsare med funktionsnedsättning.

Målet för verksamheten vid Haavikko träningspunkt är att du får bekanta dig med arbetslivet och utveckla de kunskaper som behövs i arbetet.

Vår verksamhet är avsedd för vuxna helsingforsare med funktionsnedsättning.

Vår träning tar två år och sker huvudsakligen i grupp.

Vi stödjer dig i enlighet med dina egna intressen och färdigheter i att ta steg mot arbetslivet eller studier.

Vi har verksamhet må.-fr. kl. 9-14.30.

Våra kontaktuppgifter:

Enhetschef: Anne Rank, 09 31038674

Verksamhetsledare: 09 31073550
Socialhandledare: 09 31073554

Kontaktuppgifter

Skogsbäcksvägen 13 i, 00630 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Gäller tills vidare:
- mån-fre 9.00-14.00

finska
PB 6383, 00099 Helsingfors stad

Hur tar jag mig till Haavikko träningspunkt?   

Om du vill komma med, kontakta socialarbetaren vid funktionshinderservicen. Din socialarbetare utfärdar en serviceremiss för arbets- och dagverksamhet.  

Kostar detta något för mig?    

Det kostar inget att delta i verksamheten, men måltiderna är avgiftsbelagda.     

Hur ordnas resor? Ska jag betala för resor?    

Om du åker med kollektivtrafik, får du ett HRT-resekort. Om du behöver färdtjänst står verksamhetsstället för kostnaden.    

Vilket stöd får jag vid Haavikko träningspunkt?   

Målet för vår träning är att stödja ditt självständiga vuxenliv och din livshantering. Vi vägleder och stöttar dig individuellt mot arbetslivet och studier.   

Vad gör man vid Haavikko träningspunkt?   

Du får utveckla de färdigheter som behövs i arbetslivet och i det självständiga livet och bekanta dig med arbetslivet. Träningspunkten ligger i Månsas, men du övar de färdigheter som behövs i det självständiga livet även i andra inlärningsmiljöer.   

Vid Haavikko övar du följande teoretiska kunskaper och färdigheter och hur du tillämpar dem i praktiken:   

 • Stöd för att ansöka om studieplats.  
  • Att ta sig till nya kunskaper 
  • Kommunikation och interaktion  
 • Medie- och digital kompetens
  • Öva digitala färdigheter under handledning 
 • Arbetslivsfärdigheter 
  • Arbetsträning   
 • Färdigheter för självständigt liv 
  • Att medverka i samhället 
  • Självkännedom och social kompetens
  • Vardagskunskaper och färdigheter för att bo självständigt
  • Fritid
  • Motion och motoriska färdigheter
  • Välmående   
 • portfölj
  • Dokumentation av de kartlagda kunskaperna 

Plats

Skogsbäcksvägen 13 i, 00630 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung. Dörrsummern har en signallampa.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

Ingången "alternativ ingång"

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Vindfånget är trångt.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.