Osoitenumerointi

Tältä sivulta löydät tietoa tonttien ja rakennuksien osoitenumeroinnista sekä huoneistojen osoitteista.

Kaupunkimittauspalvelut vahvistaa osoitenumeron tontille

Kaupunkimittauspalvelut vahvistaa tontille osoitenumeron, kun tonttijako tai tonttijaonmuutos on vahvistunut tai jos asemakaava on muuttanut kulkuyhteyttä tai kadun nimeä.​ Osoitenumero ja katunimen kanssa muodostavat kiinteistön (tontin) tai rakennuksen katuosoitteen, esim. Kotikatu. 1.

Tontin osoitenumeroinnissa vahvistetaan osoitepäätöksellä katuosoite tontille. Osoitepäätöksistä vastaa kaupunkimittauspalvelut.​

Osoiteilmoitus menee tiedoksi Postiin ja väestötietojärjestelmään, joten asukkaan ei tarvitse tehdä osoitteenmuutosta.​ Osoiteilmoitukset saatetaan kaupungista tiedoksi asianosaisille sekä seuraaville tahoille:

  • Digi- ja väestötietovirasto
  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helen Oy, Liittymäasiakkaat
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  • Maanmittauslaitos
  • Posti  

Osoitenumerointia voidaan muuttaa, jos asemakaava tai tonttijako niin vaatii. Osoitenumeroinnin muutoksista päätetään kaupunkimittauspalveluissa.

Osoitenumerointia voidaan selkeyttää, jos osoitenumerointi asianmukaisista osoitemerkinnöistä huolimatta aiheuttaa toistuvia sekaannuksia. Osoitemerkinnöistä vastaa tontin omistaja.​

Kaupunkiympäristön toimiala ei vastaa kaupallisten karttojen päivittämisestä (esimerkiksi Google Maps).

Voit tiedustella osoitenumeroinnista osoitesuunnittelijalta p. 09 310 31957 tai kymp.osoitteet@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Kerro yhteydenotossa kortteli- ja tonttinumero tai esitä kohteen tarkka sijainti kartalla.​

Rakennusvalvonta ohjeistaa porraskirjaimista ja huoneistonumeroista

Huoneiston osoite muodostuu tontin katuosoitteesta sekä rakennustyypistä riippuen huoneistolle annettavasta porraskirjaimesta ja huoneistonumerosta. Omakotitalossa huoneiston osoite muodostuu yleensä pelkästä katuosoitteesta.

Rakennusvalvonta ohjeistaa tarvittaessa suunnittelijoita uusien rakennuksien porraskirjaimista ja huoneistonumeroista rakennuslupaprosessin yhteydessä.

Tontin rakennusten jokainen porrashuone on merkittävä juoksevasti isoin kirjaimin. Merkintä on pimeän aikana valaistava. Rakennuksen huoneistot on juoksevaa numerosarjaa käyttäen kautta rakennuksen merkittävä numeroilla A-portaan alimmasta kerroksesta alkaen. Asuinpientalon huoneistot voidaan merkitä kirjaimin.

Lue tarkempi ohje: Osoite- ja rekisteritietojen ylläpidon ohje suunnittelijoille (pdf)

Saat tietoa porras-, huoneisto- tai rakennustunnisteista rakennusvalvonnasta  kymp.rakennusrekisteri@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai  Sirpa Pirinen-Stürmer p. 09 310 26484, Olli Järvinen p. 09 310 33420 tai Matti Alatalo p. 09 310 26422.