Ledningstjänst

Ledningstjänst fördelar information om lägena för ledningar och kablar som placerats i marken.

Stadens centraliserade lägestjänst ifråga om rör och avlopp, det vill säga ledningsinformationstjänsten (JOPA), ifråga om rör och avlopp tjänar dem som utför grävnings-, borrnings- och sprängningsarbeten.

För att få de dokument som krävs för grävningsarbeten, använd blanketten i Haitaton
https://haitaton.hel.fi , eller boka en servicetid för besök på telefon.

Kontaktuppgifter

Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

Öppettider för telefontjänst 1.3.2023- (tjänster på plats måste bokas via telefon):
- mån-tor 9.00-15.00
- fre 12.00-15.00
- lör-sön - Stängt

finska, svenska
PB 58231, 00099 Helsingfors stad

Plats

Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången.
  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är svår att överblicka men belyst.
  • Vid ingången finns minst 4 trappsteg med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Vid servicepunkten finns skyltar till olika lokaler.
  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I servicepunktens väntrum finns ett könummersystem och stolar.
  • Vid servicepunkten finns en tillgänglig toalett på plan 1.