Dottersammanslutningar

Stadens dottersammanslutningar eller stiftelser är sammanslutningar där Helsingfors stad har bestämmanderätt. Staden har då mer än 50 procent av röstantalet som alla aktier eller andelar producerar. Staden har även bestämmanderätt när den har rätt att utnämna eller avsätta majoriteten av sammanslutningens eller stiftelsens styrelseledamöter.

Dottersammanslutningarnas ägarstrategier på finska

Stadens långsiktiga mål och förväntningar gentemot dottersammanslutningarna beskrivs med sammanslutningsspecifika ägarstrategier. Dottersammanslutningarna och stiftelserna är uppdelade i nio grupper.