Kom och jobba hos oss

Työntekijöitä istumassa portailla
Stadsmiljösektorn sysselsätter 1 700 personer inom planering, byggande, underhåll och miljötjänster i Helsingfors stadsmiljö. Vårt arbete har stor inverkan på vilken typ av stad Helsingfors är och hur den utvecklas.

Fördelar med en stor aktör

Stadsmiljösektorn är en del av Helsingfors stad, som är Finlands största arbetsgivare med sina 38 000 anställda. Staden erbjuder en flexibel och trygg arbetsplats, konkurrenskraftig lön och mångsidiga anställningsförmåner.

Stadsmiljösektorn erbjuder intressanta uppgifter, en god arbetsmiljö och möjligheter till utveckling och utbildning i arbetet.

Börja jobba hos oss!

Du får information om lediga jobb på stadens rekryteringswebbplats. Vi informerar även om lediga jobb på LinkedIn, Facebook och Twitter samt genom tidningsannonser. På rekryteringswebbplatsen kan du även fylla i en öppen ansökan.

Så här går arbetssökningen till

Fyll i en ansökningsblankett på rekryteringswebbplatsen när du hittar en lämplig befattning eller tjänst. Du får ett automatiskt svar om att ansökan har tagits emot. Observera att försenade ansökningar inte kan beaktas vid tillsättande av befattningen eller tjänsten.

Ansökan kan kompletteras med examens- och arbetsintyg efter att ansökningstiden har gått ut. De behörighetsvillkor som beskrivs i platsannonsen (till exempel krav på examen) ska uppfyllas innan ansökningstiden går ut.
Den rekryterande chefen och personalförvaltningen går igenom ansökningarna, och de mest lämpliga sökande för befattningen eller tjänsten kallas till en eller flera intervjuer. Du kan be om mer information om hur processen framskrider av den rekryterande chefen. Information om vem som väljs skickas till alla sökande.

Sommarjobb, praktik, civiltjänst och lärdomsprov

Vi anställer studerande som sommarpraktikanter varje år. Ansökningstiden är normalt i januari–februari. Mer information finns på stadens rekryteringswebbplats(Länk leder till extern tjänst).

Om vi har möjlighet erbjuder vi även praktik-, arbetsprövnings- och civiltjänstplatser samt ämnen för lärdomsprov.