Fostrans- och utbildningssektorns kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorns kontaktuppgifter, respons och kundtjänst. Postadress: PB 58300, 00099 Helsingfors stad. Besökadress: Verkstadsgatan 8. Växel: 09 310 8600 (vardagar 8–16).

På den här sidan

Fostrans- och utbildningssektorns tjänsterådgivning

Rådgivningen svarar på frågor om småbarnspedagogik, daghem, familjedagvård, lekparker, grundskolor, gymnasieskolor och yrkesutbildning. Rådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10–12 och 13–15 på telefonnumret 09 310 44986(Link startar ett telefonsamtal) 

Servicerådgivingen för fostran och utbuildning

Servicehandledning för småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Servicehandledningen för småbarnspedagogik och förskoleundervisning vägleder och ger vid behov råd om frågor kring ansökan per e-post: varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) eller per telefon: 09 310 80488(Link startar ett telefonsamtal). Läs mer om servicehandledningen.

Engelskspråkiga och tvåspråkiga tjänster

Vi betjänar familjer som är intresserade av engelskspråkig och tvåspråkig utbildning samt dagvård och förskoleundervisning på andra språk per e-post och telefon. Du kan också skicka en begäran om tidsbokning per e-post.

eduguidance@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
Tfn 09 310 76965(Link startar ett telefonsamtal)

Vi betjänar på finska och engelska.

Rådgivning och användarstöd för e-tjänsterna och Asti

Tfn 09 310 88800(Link startar ett telefonsamtal) (mån.–fre. kl. 8–18)

Användarstödet för Helsingfors stads e-tjänster ger även rådgivning om e-tjänsten Asti. På grund av datasäkerhetsskäl ser supporten inte dina uppgifter och inte heller uppgifter om ansökan eller den sökande.

Arbetarinstituten

Helsingfors finskspråkiga arbetarinstitut: Tfn 09 310 88610(Link startar ett telefonsamtal)Helsingin työväenopistos webbplats(Länk leder till extern tjänst) 
Helsingfors Arbis: Tfn 09 310 49494(Link startar ett telefonsamtal)Helsingfors Arbis webbplats(Länk leder till extern tjänst) 

Ansökningsbyrån vid Stadin ammattiopisto

Tfn 09 310 89318(Link startar ett telefonsamtal)
Ansökningsbyrån vid Stadin ammattiopistos webbplats(Länk leder till extern tjänst) 

Kontaktuppgifter för media

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen avseende sina egna tjänster och sitt beslutsfattande.

Sektorernas kontaktpersoner för media

Arkiv 

tfn 09 310 86346(Link startar ett telefonsamtal), 09 310 86638(Link startar ett telefonsamtal)
e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)    
Kopior av ett avgångsbetyg från grundskolan och gymnasiet kan beställas via Helsingfors stads e-tjänster

Information om småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen 

I Utbildningsstyrelsens tjänst Koski hittar du nationella uppgifter om studieprestationer och avlagda examina inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I småbarnspedagogikens informationsresurs Varda finns bland annat information om barn inom småbarnspedagogiken och deras vårdnadshavare.  

Läs mer:

Koski (Länk leder till extern tjänst)
Varda  (Länk leder till extern tjänst)

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.

Registratorskontoret

Telefonnummer

I tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till Helsingfors stads sektorers telefonväxlar och viktigaste enheter. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i den omfattning som respektive sektor fastställt.

Numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

E-postadresser

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).

Fostrans- och utbildningssektorns e-post: kasvatusjakoulutus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)