Bekanta dig med stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön. 

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/stadsmiljo.