Hoppa till huvudinnehåll

Kontakta social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Postadress: PB 6000, 00099 Helsingfors stad
Besöksadress: Andra linjen 4 A
Växel: 09 310 5015 (vardagar kl. 8–16).

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns kontaktuppgifter, respons och kundtjänst.

På den här sidan

Rådgivning

Stadens allmänna rådgivning Helsingfors-info betjänar på telefonnumret 09 310 11 111. Öppettider må–to kl. 9.00–16.00 och fr klo 9.00–15.00.

Helsingfors-info

Kontaktuppgifter för media

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen avseende sina tjänster och sitt beslutsfattande.

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns kontaktpersoner för media

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.

Registratorskontoret

Telefonnummer

I tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till Helsingfors stads sektorers telefonväxlar och viktigaste enheter. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i den omfattning som respektive sektor fastställt.

Numerot.hel.fi

E-postadresser

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi