Besök och internationellt samarbete

Verksamheten omfattar partnersamarbete, lägerskolor, perioder av inlärning i arbetet, projektverksamhet, tävlingsverksamhet och utländska besökare. 

Fostrans- och utbildningssektorns internationella verksamhet baseras på Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 – Läge för tillväxt

Verksamheten stöder och utvecklar elevernas och personalens kunnande och är en del av vardagen på daghem, skolor och läroanstalter. Verksamheten omfattar partnersamarbete, lägerskolor, perioder av inlärning i arbetet, projektverksamhet, tävlingsverksamhet och utländska besökare. 

Det internationella lärospåret börjar redan inom småbarnspedagogiken och fortsätter under de därpå följande utbildningsstadierna. Inom verksamheten uppfylls målen för

Erasmus+

Verksamheten koordinerar inte Erasmus+-partneransökningar, -praktikperioder eller -enhetsbesök. Du kan söka en lämplig partner på plattformen  European school education platform(Länk leder till extern tjänst) eller kontakta direkt den enhet som du är intresserad av.

Välkommen på besök till fostrans- och utbildningssektorn!

På den här webbsidan kan du boka ett besök på ett daghem, en skola eller en läroanstalt. Blanketten för besöksförfrågan finns längst ner på denna sida.

Bekanta dig först med tjänsterna nedan.

Vår sektor erbjuder utbildning på svenska och finska. Yrkesutbildning på finska finns också i vårt urval.

Småbarnspedagogik

Grundläggande utbildning

Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Arbetarinstituten (svensk- respektive finskspråkigt)

Mer information om Finlands utbildningssystem(Länk leder till extern tjänst)

Under ett besök har du möjlighet att bekanta dig med daghemmens, skolornas och läroanstalternas vardag under personalens handledning, följa undervisningen och diskutera med barnen och de unga samt yrkespersoner.

Språken för besök är finska och engelska. Meddela oss redan i bokningsskedet om gruppen har en egen tolk med sig, så att tillräckligt med tid kan avsättas för besöket.

OBS! På grund av semesterperioden kan expertföreläsning inte organiseras eller förelänings förfrågningar behandlas mellan 14.6. - 31.8.2024.

Vi välkomnar gäster från januari till april och från september till november. En del daghem håller också öppet i juni–juli. Här hittar du mer information om enheternas lovtider.

När du planerar tidtabellen för besöket, beakta också den tid som behövs för eventuell förflyttning mellan de platser du vill besöka. Vänligen kom ihåg att komma på besök på avtalad tid.

1-2 timmars besök  besökets pris + moms 24 % .  OBSERVERA! Från och med 1.9.2024 kommer momsen att vara 25,5%
färre än 15 pers.  550 € 
15 - 30 pers.  660 € 
fler än 30 pers.  770 € 
3-4 timmars besök   besökets pris + moms 24 % .   OBSERVERA! Från och med 1.9.2024 kommer momsen att vara 25,5%
färre än 15 pers.  880 € 
15 - 30 pers.  1100 € 
fler än 30 pers.  1320 € 
Expertföreläsning (inkl. virtuell)  besökets pris + moms 24 % .  OBSERVERA! Från och med 1.9.2024 kommer momsen att vara 25,5%
1,5 timme  300 € 

 En faktura för besöket skickas efter besöket. Vi accepterar inte kontanter.

Innan du fyller i blanketten för besöksförfrågan ber vi dig att bekanta dig med beskrivningarna av de enheter som man kan besöka och besöksteman nere på webbsidan.

Observera att högst 10–15 personer kan i regel delta i ett besök till ett daghem beroende på daghemmets storlek.

Skicka en begäran om besök senast sex veckor före önskad tidpunkt. När vi har mottagit din begäran om få besöka oss tar vi reda på om besöket kan ordnas och kontaktar dig per e-post. En besöksbegäran innebär sålunda inte att vi kan ta emot gruppen. 

Skicka besöksförfrågan(Länk leder till extern tjänst)

Bekanta dig med de enheter som man kan besöka

Innan du fyller i blanketten för besöksförfrågan ber vi dig att bekanta dig med beskrivningarna av de enheter som man kan besöka och besöksteman nere på webbsidan.

Observera att högst 10–15 personer kan i regel delta i ett besök till ett daghem beroende på daghemmets storlek.

Lekparker

Lohikäärmepuisto

Teman för besöket: språkundervisning, den lärandes välbefinnande, öppen småbarnspedagogik och arbete med familjer.

Dagis

Ahti

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, läsning/medieläskunnighet, S2-undervisning.

Auringonkukka

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, fenomenbaserat lärande, inklusion, lärmiljöer, S2-undervisning. Förskolegrupper på dagiset.

Domus (svenskspråkigt dagis)

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, hållbar utveckling, lärmiljöer. Förskolegrupper på dagiset.

Hiekkalinna

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, läsning/medieläskunnighet, S2-undervisning.

Humikkala

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, hållbar utveckling, lärmiljöer, S2-undervisning.

Kamppi

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, fenomenbaserat lärande, inklusion, barnet självt som lärande, den lärandes välbefinnande, positiv pedagogik, lärmiljöer, förberedande undervisning (förskoleundervisning). Förskolegrupper på dagiset.

Kanava

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, fenomenbaserat lärande, hållbar utveckling, naturaktiviteter, den lärandes välbefinnande, lärmiljöer, förberedande undervisning (förskoleundervisning). Förskolegrupper på dagiset.

Kankarepuisto

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, läsning/medieläskunnighet, S2-undervisning, förberedande undervisning .Förskolegrupper på dagiset. Besöket kan genomföras också på spanska.

Korento

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning,  plan för förskoleundervisning,  tvåspråkig undervisning, hållbar utveckling, läsning/medieläskunnighet, lärmiljöer, STEAM, S2-undervisning, förberedande undervisning.

Kukkaniitty

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, fenomenbaserat lärande, hållbar utveckling, rörelsepedagogik, aktivitetsbaserad undervisning, kompanjonundervisning inom småbarnspedagogiken.

Lauttasaari

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, inklusion, lärmiljöer. Förskolegruppen på dagiset är språkberikad (eng.).

Leskenlehti

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, fenomenbaserat lärande, inklusion, lärmiljöer, S2-undervisning. Förskolegrupper på dagiset.

Meri

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, hållbar utveckling, fenomenbaserat lärande, inklusion, läsning/medieläskunnighet. Förskolegrupper på dagiset.

Muksulaakso

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, hållbar utveckling, positiv pedagogik, MiniVerso (kamratmedling), inklusion.

Nätholmen (svenskspråkigt dagis)

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, hållbar utveckling, lärmiljöer, kvällsvård.

Pacius

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, hållbar utveckling, språkundervisning, positiv pedagogik, MiniVerso (kamratmedling), inklusion. Förskolegruppen på dagiset är språkberikad (eng.).

Pihlaja

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, tvåspråkig undervisning, specialundervisning,  matematik inom småbarnspedagogiken. Förskolegrupper på dagiset. Besöket kan genomföras också på svenska

Poutapilvi

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, S2-undervisning, läsning/medieläskunnighet, hållbar utveckling, inklusion, fenomenbaserat lärande, tvåspråkig undervisning. Förskolegrupper på dagiset.

Roba

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, lärmiljöer.

Ruskeasuo

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, tvåspråkig undervisning, specialundervisning inom småbarnspedagogiken, matematik inom småbarnspedagogiken. Förskolegrupper på dagiset. Besöket kan genomföras också på svenska.

Suomenlinna

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning. Förskolegrupper på dagiset. 

Topelius

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, hållbar utveckling, inklusion, läsning/medieläskunnighet. Förskolegrupper på dagiset.

Troolari

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, barn med flerfunktionsnedsättning och deras lärmiljö, den lärandes välbefinnande.

Vartiokylä

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, språkundervisning, hållbar utveckling, fenomenbaserat lärande, S2-undervisning, förberedande undervisning, språkberikad förskoleundervisning och kompanjonundervisning inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen, aktivitetsbaserad undervisning. Förskolegrupper på dagiset.

Vellamo

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, S2-undervisning, läsning/medieläskunnighet. Förskolegrupper på dagiset.

Virkkula

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, inklusion, fenomenbaserat lärande, hållbar utveckling (grön flagg åtgärd), läsning/medieläskunnighet, lärmiljöer, S2-undervisning. Förskolegrupper på dagiset.

Vironniemi

Teman för besöket: barnets plan för småbarnspedagogik, plan för förskoleundervisning, fenomenbaserat lärande, hållbar utveckling, läsning/medieläskunnighet. Förskolegrupper på dagiset.

Grundskolan Aurinkolahden peruskoulu

Teman för besöket: språkundervisning, lärmiljöer, STEAM.

Grundskolan Jätkäsaaren peruskoulu

Teman för besöket: fenomenbaserat lärande, inklusion, lärmiljöer.

Lågstadieskolan Katajanokan ala-asteen koulu

Teman för besöket: inklusion, språkundervisning, läsning, medieläskunnighet.

Högstadieskolan Kruununhaan yläasteen koulu

Teman för besöket: språkundervisning, den lärandes välbefinnande, bedömning av lärande, lärmiljöer, konstfostran.

Lågstadieskolan Lauttasaaren ala-asteen koulu

Teman för besöket: tvåspråkig undervisning, språkundervisning, den lärandes välbefinnande.

Grundskolan Malmin peruskoulu

Teman för besöket: tvåspråkig undervisning, språkundervisning, bedömning av lärande, lärmiljöer, STEAM, förberedande undervisning.

Grundskolan Merilahden peruskoulu  

Teman för besöket: inklusion, den lärandes välbefinnande, S2-undervisning, förberedande undervisning.

Lågstadieskolan Paloheinän ala-asteen koulu

Teman för besöket: inklusion, läsning/medieläskunnighet, den lärandes välbefinnande.

Mer information:

  • främjande av inlärningen av grundläggande kunskaper och färdigheter
  • stärkande av elevernas välbefinnande genom samhörighet och delaktighet, klassmötesmodell
  • högklassigt samarbete och stöd för barnen under övergången från daghemmets förskola till nybörjarundervisningen 
  • undervisning och eftermiddagsverksamhet för barn med intellektuell funktionsnedsättning, inkludering i hela skolgemenskapen
  • undervisning i läsning och litteratur, mediefärdigheter
  • stärkande av relationen till naturen och lärande utomhus
  • stärkande av inlärning, tankeförmåga och välbefinnande genom läroämnet slöjd: hårda och mjuka material
  • välbefinnande med hjälp av rasterna: modeller som stärker det psykiska och fysiska välbefinnandet, såsom rastklubbar och elever som lekledare

Lågstadieskolan Pihkapuiston ala-asteen koulu

Teman för besöket: fenomenbaserat lärande, inklusion, hållbar utveckling, språkundervisning, läsning/medieläskunnighet, den lärandes välbefinnande, S2-undervisning.

Grundskolan Puistopolun peruskoulu

Teman för besöket: inklusion, robotteknik, intensifierad undervisning: konstnärlig gestaltning, idrott (Olympiska kommittéens idrottsklass), S2-undervisning.

Grunskolan Pukinmäenkaaren peruskoulu

Teman för besöket: den lärandes välbefinnande, skolledning, idrott som särskild utbildningsuppgift.

Lågstadieskolan Puotilan ala-aste

Teman för besöket: den lärandes välbefinnande. S2-undervisning. Förskolegrupper på skolan.

Lågstadieskolan Roihuvuoren ala-asteen koulu

Teman för besöket: fenomenbaserat lärande, inklusion, språkbad, läsning/medieläskunnighet, lärmiljöer, STEAM, S2-undervisning.

Lågstadieskolan Siltamäen ala-asteen koulu

Teman för besöket: fenomenbaserat lärande, inklusion, tvåspråkig undervisning, hållbar utveckling, läsning/medieläskunnighet, bedömning av lärande, den lärandes välbefinnande, lärmiljöer.

Solakallio specialskola

Teman för besöket: lärmiljöer, krävande särskilt stöd för elever med funktionsnedsättning.

Grundskolan Taivallahden peruskoulu

Teman för besöket: tvåspråkig undervisning, språkundervisning, den lärandes välbefinnande. Besöket kan genomföras på följande språk: spanska, franska, tyska.

Lågstadieskolan Töölön ala-asteen koulu

Teman för besöket: inklusion, tvåspråkig undervisning, den lärandes välbefinnande.

Lågstadieskolan Vallilan ala-asteen koulu

Teman för besöket: hållbar utveckling, läsning/ medieläskunnighet,den lärandes välbefinnande, bedömning av lärande, STEAM, S2-undervisning.

Lågstadieskolan Vattuniemen ala-asteen koulu

Teman för besöket: tvåspråkig undervisning, hållbar utveckling, läsning/medieläskunnighet, den lärandes välbefinnande, lärmiljöer.

Grundskolan Vesalan peruskoulu

Teman för besöket: inklusion, tvåspråkig undervisning, den lärandes välbefinnande, S2-undervisning.

Grundskolan Vuoniityn peruskoulu

Teman för besöket: läsning/medieläskunnighet, den lärandes välbefinnande, förberedande undervisning, robotteknik, S2-undervisning, VR- och AR-teknologi.

Alppila gymnasium

Teman för besöket: hållbar utveckling, språkundervisning, bedömning av den studerandes lärande och kunnande, den lärandes välbefinnande, lärmiljöer. Besöket kan genomföras på följande språk: japanska, spanska, franska, tyska, arabiska.

Brändö gymnasium (svenskspråkigt gymnasium)

Teman för besöket: läsning/medieläskunnighet, den lärandes välbefinnande, idrottsgymnasium. Besöket kan genomföras också på svenska.

Etu-Töölö gymnasium

Teman för besöket: språkundervisning, bedömning av den studerandes lärande och kunnande, de studerandes delaktighet, den lärandes välbefinnande, lärmiljöer, teamverksamhet, företagsamhet.

Helsingfors språkgymnasium

Teman för besöket: tvåspråkig undervisning, språkundervisning, lärmiljöer.

Helsingfors bildkonstgymnasium

Teman för besöket: den lärandes välbefinnande, bildkonst och multimedia som särskilda utbildningsuppgifter.
Besöket kan genomföras på följande språk: franska, spanska.

Helsingfors naturvetenskapliga gymnasium

Teman för besöket: välbefinnande och samhörighet, hållbar utveckling, en skolbyggnad byggd enligt modellen för hållbar utveckling, språkundervisning, STEAM, samarbete med Meteorologiska institutet, samarbete med universitet, matematik och naturvetenskap som särskild utbildningsuppgift.

Mäkelänrinne gymnasium

Teman för besöket: den lärandes välbefinnande, lärmiljöer, gymnasium med idrott som särskild utbildningsuppgift (Olympiska kommittéens idrottsklass).

Sibelius gymnasium

Teman för besöket: bedömning av den studerandes lärande och kunnande, den lärandes välbefinnande, musik och dans som särskilda utbildningsuppgifter.
Besöket kan genomföras på följande språk: franska, tyska.

Finlands största yrkes- och vuxeninstitut Stadin AO erbjuder studier inom 29 olika områden för 16–65-åringar.

Stadin AO erbjuder utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), verkstadsverksamhet för unga, yrkesgymnasiumstudier, yrkesinriktade grundexamina, yrkesexamina och specialyrkesexamina.

Mer information på engelska(Länk leder till extern tjänst) 

Helsingfors arbis(Länk leder till extern tjänst) (svenskspråkigt) och det finska arbetarinstitutet Helsingin Työväenopisto(Länk leder till extern tjänst) är de största arbetarinstituten i Finland. Instituten erbjuder mångsidiga kurser, möjligheter till hobbyer, öppna föreläsningar, konserter, teater och evenemang samt studier vid öppna universitetet. . Förmånliga priser samt kostnadsfria föreläsningar och evenemang gör det möjligt för alla att delta i verksamheten. Våra verksamhetsställen är lättillgängliga med kollektivtrafiken. 

Institutens verksamhet riktar sig i första hand till personer över 16 år. Instituten är öppna för alla, oavsett var man bor. Arbis välkomnar även personer som inte har svenska som modersmål.