Hoppa till huvudinnehåll

Besök och internationellt samarbete

Fostrans- och utbildningssektorns internationella verksamhet baseras på Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 – Läge för tillväxt

Verksamheten stöder och utvecklar elevernas och personalens kunnande och är en del av vardagen på daghem, skolor och läroanstalter. Verksamheten omfattar partnersamarbete, lägerskolor, perioder av inlärning i arbetet, projektverksamhet, tävlingsverksamhet och utländska besökare. 

Det internationella lärospåret börjar redan inom småbarnspedagogiken och fortsätter under de därpå följande utbildningsstadierna. Inom verksamheten uppfylls målen för

Erasmus+

Verksamheten koordinerar inte Erasmus+-partneransökningar, -praktikperioder eller -enhetsbesök. Du kan söka samarbetspartner på följande plattformar: 

Du kan också skicka ditt önskemål om samarbetspartner till Utbildningsstyrelsens e-postlistor. Via dem når du många finländska skolor, inklusive Helsingfors skolor. 

erasmus.yleissivistava@oph.fi (skolbesök) 
erasmus.ammatillinen@oph.fi (yrkesutbildning) 

Besöksförfrågan

Vi behandlar besöksförfrågningar nästa gång från och med 10.1.2023.

Skicka din besöksförfrågan senast 8 veckor innan det önskade besöket.När vi har tagit emot din besöksförfrågan, utreder vi om besöket går att genomföra och kontaktar dig per e-post. En besöksförfrågan innebär inte att vi kan ta emot gruppen.

Skicka besöksförfrågan