Besök och internationellt samarbete

Verksamheten omfattar partnersamarbete, lägerskolor, perioder av inlärning i arbetet, projektverksamhet, tävlingsverksamhet och utländska besökare. 

Fostrans- och utbildningssektorns internationella verksamhet baseras på Helsingfors stadsstrategi 2021–2025 – Läge för tillväxt

Verksamheten stöder och utvecklar elevernas och personalens kunnande och är en del av vardagen på daghem, skolor och läroanstalter. Verksamheten omfattar partnersamarbete, lägerskolor, perioder av inlärning i arbetet, projektverksamhet, tävlingsverksamhet och utländska besökare. 

Det internationella lärospåret börjar redan inom småbarnspedagogiken och fortsätter under de därpå följande utbildningsstadierna. Inom verksamheten uppfylls målen för

Erasmus+

Verksamheten koordinerar inte Erasmus+-partneransökningar, -praktikperioder eller -enhetsbesök. Du kan söka en lämplig partner på plattformen  European school education platform(Länk leder till extern tjänst) eller kontakta direkt den enhet som du är intresserad av.

Välkommen på besök till fostrans- och utbildningssektorn!

På den här webbsidan kan du boka ett besök på ett daghem, en skola eller en läroanstalt. Blanketten för besöksförfrågan finns längst ner på denna sida.

Bekanta dig först med tjänsterna nedan.

Vår sektor erbjuder utbildning på svenska och finska. Yrkesutbildning på finska finns också i vårt urval.

Småbarnspedagogik

Grundläggande utbildning

Gymnasieutbildning

Yrkesutbildning

Arbetarinstituten (svensk- respektive finskspråkigt)

Mer information om Finlands utbildningssystem(Länk leder till extern tjänst)

Under ett besök har du möjlighet att bekanta dig med daghemmens, skolornas och läroanstalternas vardag under personalens handledning, följa undervisningen och diskutera med barnen och de unga samt yrkespersoner.

Språken för besök är finska och engelska. Meddela oss redan i bokningsskedet om gruppen har en egen tolk med sig, så att tillräckligt med tid kan avsättas för besöket.

Vi välkomnar gäster från januari till april och från september till november. En del daghem håller också öppet i juni–juli. Här hittar du mer information om enheternas lovtider.

När du planerar tidtabellen för besöket, beakta också den tid som behövs för eventuell förflyttning mellan de platser du vill besöka. Vänligen kom ihåg att komma på besök på avtalad tid.

1-2 timmars besök 

 besökets pris + moms 24 % 

färre än 15 pers. 

550 € 

15 - 30 pers. 

660 € 

fler än 30 pers. 

770 € 

3-4 timmars besök 

 besökets pris + moms 24 % 

färre än 15 pers. 

880 € 

15 - 30 pers. 

1100 € 

fler än 30 pers. 

1320 € 

Expertföreläsning (inkl. virtuell) 

besökets pris + moms 24 % 

1,5 timme 

300 € 

 En faktura för besöket skickas efter besöket. Vi accepterar inte kontanter.

Skicka en begäran om besök senast sex veckor före önskad tidpunkt. När vi har mottagit din begäran om få besöka oss tar vi reda på om besöket kan ordnas och kontaktar dig per e-post. En besöksbegäran innebär sålunda inte att vi kan ta emot gruppen. 

Skicka besöksförfrågan(Länk leder till extern tjänst)