Kontaktuppgifter och respons till stadskansliet

Stadskansliets kontaktuppgifter, respons och kundtjänst. Postadress: PB 1, 00099 Helsingfors stad  Besöksadress, stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.  Växel: 09 310 1641 (vardagar kl. 8–16)

På den här sidan

Kundtjänsten Helsingfors-info

Fråga om staden! Vi ger råd och vägledning när du söker information om stadens tjänster eller om invandringsrelaterade frågor. Chatta, ring eller besök oss på plats.

Helsingfors-info

Kontaktuppgifter för media

Stadskansliets kommunikationsavdelning har hand om centralförvaltningens kommunikation och koordineringen av stadens kommunikationsfunktioner. Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen avseende sina tjänster och sitt beslutsfattande.

Sektorernas kontaktpersoner för media

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.

Registratorskontoret

Telefonnummer

I tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till Helsingfors stads sektorers telefonväxlar och viktigaste enheter. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i den omfattning som respektive sektor fastställt.

Numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

E-postadresser

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)