Stadsmiljösektorns kundtjänst och respons

Stadsmiljösektorns kontaktuppgifter, respons och kundtjänst.

På den här sidan

Kontakta stadsmiljösektorns

Telefontjänsten

Kundtjänst 09 310 22111
Parkerings-, markanvändnings- och byggärenden samt allmän information. 

Telefonväxel 09 310 2611 (må–fr 8–16)

Besöksadress

Verkstadsgatan 8
Öppettider samt läge på kartan

Postadress

PB 58200, 00099 Helsingfors stad

Kontakuppgifter för media

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen av sina egna tjänster och sitt beslutsfattande.

Kontaktuppgifter enligt sektor

Registratorskontor

Registratorskontorets kundtjänst är på Stadshuset, Norra Esplanaden 11-13.

Registratorskontor

Telefonnummer

Telefonnumren till Helsingfors stads verksamhetssektorer och viktigaste enheter fås genom tjänsten numerot.hel.fi, likaså telefonnumren till de anställda som förvaltningen, sektorn eller affärsverket i fråga velat ha med.

Numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

E-postadresser

E-postadressen till Helsingfors stads anställda är på Internet i allmänhet av typen
fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post).