Stadens ledningsgrupp

Stadens ledningsgrupp tar upp frågor om att sammanjämka stadens politiska och operativa verksamhet. Det kan handla om att genomföra stadens strategi, intressebevakning eller frågor om borgmästarnas befogenheter. Dessutom ska ledningsgruppen behandla ärenden i samband med ledningen av stadens organisation och operativa verksamhet. Stadens ledningsgrupp sammanträder varje tisdag klockan 9-11.30.

Borgmästare Juhana Vartiainen

Borgmästare Juhana Vartiainen Bild: Pertti Nisonen
Borgmästare Juhana Vartiainen Bild: Pertti Nisonen

borgmästare
f. 1958, politices doktor 1992
ledningsgruppens ordförande

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • riksdagsledamot 2015– 2021
 • VATT, överdirektör 2012–2015
 • Konjunkturinstitutet, forskningsdirektör 2005–2012

Kanslichef 

Jukka-Pekka Ujula.
Jukka-Pekka Ujula Bild: Sakari Röyskö

Kanslichef Jukka-Pekka Ujula.

Biträdande borgmästare, stadsmiljön  Anni Sinnemäki

Biträdande borgmästare, stadsmiljön 
Anni Sinnemäki Bild: Sakari Röyskö
Biträdande borgmästare, stadsmiljön  Anni Sinnemäki Bild: Sakari Röyskö

f. 1973, HuK

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • arbetsminister 2009–2011
 • ordförande De grönas förbund 2009–2011
 • riksdagsledamot 1999–2015

bindningar PDF

Stadsmiljösketorns sektorchef Ville Lehmuskoski

Ville Lehmuskoski Bild: Kaupunkiympäristön toimiala.
Ville Lehmuskoski Bild: Kaupunkiympäristön toimiala.
 • Helsingfors stadsmiljösketors sektorchef

Bindningar PDF

Biträdande borgmästare, fostran och utbildning  Johanna Laisaari

Biträdande borgmästare, fostran och utbildning Johanna Laisaari
Johanna Laisaari Bild: Sakari Röyskö

Sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn Satu Järvenkallas

Helsingin kehyslogo. Bild: Helsingin logo.
Helsingin kehyslogo. Bild: Helsingin logo.

f. 1966, ped.mag., EMBA

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • sektorchef, fostrans- och utbildningssektorn, Helsingfors stad 2021–

bindningar PDF

Biträdande borgmästare, för kultur- och fritidssektorn  Paavo Arhinmäki

Biträdande borgmästare, för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki Bild: Pertti Nisonen
Biträdande borgmästare, för kultur- och fritidssektorn Paavo Arhinmäki Bild: Pertti Nisonen

f. 1976, politices studerande

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • riksdagsledamot 2007–2021
 • Vänsterförbundet, ordförande 2009-2016
 • kultur- och idrottsminister 2011–2014

Kultur- och fritidssektor Juha Ahonen

Juha Ahonen
Bild: Patrik Lindström

Diplom sångare, högre högskoleexamen och HuK

 

Biträdande borgmästare, social-, hälsovårds- och räddningssektorn Daniel Sazonov

Biträdande borgmästare, social- och hälsovården 
 Daniel Sazonov Bild: Pertti Nisonen
Biträdande borgmästare, social- och hälsovården  Daniel Sazonov Bild: Pertti Nisonen

f. 1993, jur.mag.

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Samlingspartiet, strategichef vid riksdagsvalet 2020–2021
 • specialmedarbetare för undervisningsministern 2017–2019
 • Samlingspartiets Ungdomsförbund, ordförande 2016–2017

Sektorchef, social- och hälsovårdssektorn Juha Jolkkonen

Sektorchef, social- och hälsovårdssektornJuha Jolkkonen Bild: Pertti Nisonen
Sektorchef, social- och hälsovårdssektornJuha Jolkkonen Bild: Pertti Nisonen

f. 1969, MBA, LL

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • styrelseordförande Apotti Oy 2018–
 • sektorchef, social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad 2017–
 • direktör, social- och hälsovårdsverket 2016–2017

bindningar PDF

Näringslivsdirektör  Marja-Leena Rinkineva

Näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva Bild: Pertti Nisonen
Näringslivsdirektör Marja-Leena Rinkineva Bild: Pertti Nisonen

f. 1964, vicehäradshövding, Jur.kand.

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads näringslivsdirektör 2011–
 • regeringsråd, arbets- och näringsministeriet 2008–2011
 • regeringsråd, handels- och industriministeriet 2003–2007

bindningar PDF

Personaldirektör  Petri Lumijärvi

Personaldirektör Petri Lumijärvi.
Petri Lumijärvi Bild: Sakari Röyskö

Kommunikationsdirektör  Liisa Kivelä

Kommunikationsdirektör  Liisa Kivelä Bild: Pertti Nisonen
Kommunikationsdirektör  Liisa Kivelä Bild: Pertti Nisonen

f. 1970, FM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • Helsingfors stads kommunikationsdirektör 2018
 • kommunikationsdirektör, extern kommunikation Kone Abp 2009–2018
 • kommunikationsdirektör Microsoft Ab 2008–2009

Strategidirektör Markus Kühn

Strategiajohtaja Markus Kühn Bild: Pertti Nisonen
Strategiajohtaja Markus Kühn Bild: Pertti Nisonen

f. 1975, KTM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • strategidirektör, Posti Group 2016–2020
 • strategikonsult, Capgemini Consulting 2011–2014
 • country manager, Plandent Planmeca-grupp 2006–2010

Finansdirektör  Tuula Saxholm

Finansdirektör Tuula Saxholm Bild: Pertti Nisonen
Finansdirektör Tuula Saxholm Bild: Pertti Nisonen

f. 1961, EM

Väsentlig arbetserfarenhet:

 • tf. kanslichef, Helsingfors stad 2016–2017
 • stadens finansdirektör 2014
 • stadens budgetchef 2005>–2013

bindningar PDF

Personalrepresentant Päivi Salmén-Gren

Helsingfors logo
Helsingfors logo

Med i ledningsrupp

 • Chefekonom Mikko Kiesiläinen
 • Specialmedarbetare Antti Leino

Ledningsgruppens sekretariat:

 • Riikka Henriksson
 • Reetta Sariola
 • Ilkka Eerola