Stadskansliet ingår i centralförvaltningen

Helsingfors stadskansli, som är ett verk under stadsstyrelsen, sköter uppgiften som allmänt planerings-, berednings- och verkställighetsorgan för stadsfullmäktige, stadsstyrelsen och stadsdirektörskollegiet.

Helsingforsdagen på stadshuset.
Stadshusets Evenemangstorg är en plats för dig som är intresserad av staden och dess framtid.
Bild: Jussi Nahkuri

Stadshusets Evenemangstorg

Stadshusets Evenemangstorg är en plats för dig som är intresserad av staden och dess framtid. Du kan komma för att lyssna på diskussioner eller boka tid för ett eget evenemang.

Stadshusets Evenemangstorg