Tjänsteproducenternas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården

Den här sidan berättar om tjänsteproducenternas skyldighet att planera för beredskap och den tillhörande styrningsskyldigheten som Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor har. Dessutom informerar sidan social- och hälsovårdstjänsternas tjänsteproducenter om den aktuella situationen samt om kontinuitetsplanering.

Förhandsuppgifter för tjänsteproducenter om beredskap för störningssituationer 

Det föreskrivs i 50 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård, att Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor ska genom beredskapsplaner och andra åtgärder i förväg skaffa sig beredskap inför störningssituationer och undantagsförhållanden.

Med avseende på denna beredskap ska Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor se till att tjänsternas kontinuitet säkerställs även när de skaffas hos privata tjänsteproducenter. förordning (Länk leder till extern tjänst)

Styrningen av tjänsteproducenternas beredskap

Statsrådet har utfärdat en förordning (Länk leder till extern tjänst)om välfärdsområdenas beredskap för störningssituationer inom social- och hälsovården. Förordningen syftar till att förbättra beredskapen vid social- och hälsovården samt aktörerna inom branschen i störningssituationer och undantagsförhållanden.

Styrningen av tjänsteproducenternas beredskap föreskrivs i 4 § i förordningen. Enligt förordningen ska Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor avtala om följande saker med tjänsteproducenterna: 

  1. Upprätthållande av en lägesbild,
  2. Förmedling av lägesbilden också till beredskapscentret för Södra Finlands samarbetsområde samt
  3. Anmälningsförfarandet i störningssituationer.

Helsingfors stads social-, hälsovårds- och räddningssektor ska dessutom i fortsättningen kräva att den privata tjänsteproducenten har en plan för beredskap och hantering av verksamhetens kontinuitet.

Förordningen gäller för avtal som ingåtts från och med den 1 april 2023. Till avtalen som ingåtts efter den 1 april 2023 kommer det att läggas till punkter om lägesbild, beredskap och verksamhetens kontinuitet.

Anvisningar och verkstäder hösten 2023

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor har skickat ett förhandsbesked om styrningen av beredskapen till dem som producerar social- och hälsovårdstjänster till sektorn som ett brev i juli 2023. 

Sektorn kommer under hösten 2023 att anvisa och styra tjänsteproducenterna i både utarbetande av kontinuitetsplaner och i frågor kring lägesbild. Vi informerar om detta separat. Vi kommer även att ordna verkstäder relaterade till detta. Sektorn rekommenderar att tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården utarbetar en kontinuitetsplan och delta i verkstäderna under hösten. 

Sektorn följer tjänsteproducenternas beredskap som en del av övervakningen av de köpta tjänsterna.

Tilläggsinformation

Vid behov kan Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektorns enhet för säkerhet och riskhantering ge mer information om ärendet: sote.turvallisuusjariskienhallinta@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)