Kultur- och fritidssektorns kontaktuppgifter och respons

Besöksadress: Fredriksberg, (Vallgård), Maskinverkstadsgränden 3, Helsingfors 00510. 
Växel: 09 310 1060 (vardagar kl. 8.00 – 16.00).

Kultur- och fritidssektorns kontaktuppgifter, respons och kundtjänst.

På den här sidan

Liikuntaluuri (motionsluren)

Liikuntaluuri (motionsluren) är avsedd för alla stadsbor. Liikuntaluuri erbjuder information och stöd samt uppmuntran angående motionsmöjligheter. Motionsexperterna svarar även på dina frågor och funderingar kring motion. Tjänsten har öppet måndag till fredag på telefonnumret 09 310 32623 klockan 13.00–15.00. 

Rådgivning

Stadens allmänna rådgivning Helsingfors-info betjänar på telefonnumret 09 310 11111 från måndag till torsdag klockan 9.00–16.00 och på fredagar klockan 10.00–15.00.

Helsingfors-info

Kontaktuppgifter för media

Helsingfors stads sektorer och affärsverk ansvarar för kommunikationen avseende sina egna tjänster och sitt beslutsfattande.

Sektorernas kontaktpersoner för media

Registratorskontoret

Registratorskontoret finns i stadshuset på Norra Esplanaden 11–13.

Registratorskontoret

Telefonnummer

I tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till Helsingfors stads sektorers telefonväxlar och viktigaste enheter. I tjänsten finns även telefonnummer till stadens anställda, i den omfattning som respektive sektor fastställt.

Numerot.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

E-postadresser

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)