Löner och arvoden

Helsingfors stads affärsverk ekonomiförvaltningstjänsten (Talpa) producerar ekonomiförvaltningstjänster för ämbetsverk och affärsverk samt för tre av stadens aktiebolag samt stöder stadens ledning i planeringen och uppföljningen av verksamheten och ekonomin.