Fostrans- och utbildningssektorn

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och finskspråkiga yrkesutbildning