Understöd som delas ut av kultur- och fritidssektorn

Helsingfors stad stöder även stadsbornas psykiska och fysiska välbefinnande, aktiva medborgarskap och bildning genom att bevilja understöd.

På den här sidan hittar du korta presentationer av understöd som kultur- och fritidssektorn beviljar. Närmare information om respektive understöd finns på den beviljande aktörens sidor.

Helsingfors stad stöder stadens konst- och kulturliv genom att dela ut konst- och kulturunderstöd samt utvecklingsunderstöd och genom att understöda läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning.

Via den här länken får du mer information om understöd för kultur.(Länk leder till extern tjänst)

Staden beviljar verksamhetsunderstöd och understöd för lokalanvändning till idrottsföreningar, samt stöder andra motionsfrämjande föreningar och upptryckning av orienteringskartor.

Via den här länken får du mer information om understöd för idrott(Länk leder till extern tjänst)

Staden beviljar verksamhets-, avlönings- och projektunderstöd samt lägerunderstöd för semestertider till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet i Helsingfors.

Via den här länken får du mer information om understöd för ungdomsverks.amhet(Länk leder till extern tjänst)