Presentation av stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön.

Inom sektorn arbetar cirka 1 700 personer under sektorchefen Ville Lehmuskoskis ledning. Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn är Anni Sinnemäki.

Stadsmiljösektorn består av fyra helheter, som är 

  • Markanvändning och stadsstruktur
  • Byggnader och allmänna områden
  • Tjänster och tillstånd 
  • Förvaltnings- och stödtjänster.