Presentation av stadsmiljösektorn

Stadsmiljösektorn har hand om planering, byggande och underhåll av stadsmiljön i Helsingfors, byggnadstillsynen och tjänsterna kring miljön. Stadsmiljösektorn består av fyra helheter, som är Markanvändning och stadsstruktur, Byggnader och allmänna områden, Tjänster och tillstånd och Förvaltnings- och stödtjänster.

Inom sektorn arbetar cirka 1 700 personer under sektorchefen Ville Lehmuskoskis ledning. Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn är Anni Sinnemäki.