Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Vi skapar välfärd, hälsa och säkerhet åt helsingforsarna genom samarbete och stark kompetens.

Personal inom social-, hälsovårds- och räddningssektorn som representerar olika yrken i entréhallen.

Senaste nytt

Inga nyheter i ämnet.

Se alla nyheter i ämnet

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/sotepe/sv.