Intressekontoret

Intressekontoret tar hand om Helsingfors stadsanställdas insättningar och betaltjänster samt beviljar lån till sina medlemmar. Alla som har ett fast tjänste- eller anställningsförhållande hos Helsingfors stad kan bli medlem i intressekontoret. Kassan har ungefär 12 100 medlemmar.

Kontakta intressekontoret

Ring

Telefonservice må–fr 8.15–16

Betalningstjänst och kontoärenden

Ring 09 310 36260(Link startar ett telefonsamtal)

Bostadslån och konsumentkredit

Ring 09 310 36080(Link startar ett telefonsamtal)

 

Intressekontorets serviceställen

Andra linjen 4 A, (Ämbetshuset i Berghäll), 00530 Helsingfors, öppet: må-ons och fr 9–15.30.

(Obs. serviceställen är stängd på torsdagar.) 

Se kontaktinformation

Bli medlem

Information och instruktioner om att bli medlem finns på intranätet. 

Logga in på intranätet här(Länk leder till extern tjänst)

Obs. Intranätets användningsspråk är finska.

Webbtjänsten förnyades

Ny webbtjänst finns på hel.depositor.fi. I den nya webbtjänsten kan intressekontorets medlemmar betala räkningar från sitt konto, överföra pengar till sitt eget bankkonto, skriva ut kontoutdrag och se uppgifter om sina egna lånekonton och tidsbundna konton. 

Gå till webbtjänsten(Länk leder till extern tjänst)

Intressekontorskommittén övervakar

Verksamheten övervakas och utvecklas av intressekontorskommittén, som väljs av stadsstyrelsen för sin mandatperiod, med fem ledamöter och deras personliga suppleanter. Två av ledamöterna med suppleanter väljs bland personerna som utses av stadens organisationsdelegation. Finansdirektör Tuula Saxholm är kommitténs ordförande.