Presentation av sektorn

Fostrans- och utbildningssektorn ansvarar för stadens småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och finskspråkiga yrkesutbildning samt den fria bildningen.

Verksamheten och förvaltningen leds av sektorchef Satu Järvenkallas. Biträdande borgmästare för sektorn är Johanna Laisaari.

Fostrans- och utbildningssektorns verksamhetsstadga(Länk leder till extern tjänst)

Servicehelheter

Servicehelheten svarar för den finska småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och lekparksverksamheten.

Servicehelheten leds av Miia Kemppi, direktör för småbarnspedagogik.

  • Daghem
  • Lekparker
  • Eftermiddagsverksamhet

Servicehelheten har ansvar för finskspråkig grundläggande utbildning och annan verksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Den grundlagsenliga morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever hör till servicehelheten för den grundläggande utbildningen. Den öppna eftermiddagsverksamheten som enbart ordnas på finska hör till servicehelheten för småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Servicehelheten leds av Outi Salo, direktör för den grundläggande utbildningen. 

Servicehelheten ansvarar för gymnasieutbildning, finskspråkig yrkesinriktad utbildning, verkstadsverksamhet för ungdomar och finskspråkigt fritt bildningsarbete. 

Servicehelheten leds av Harri Korhonen, direktör för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete (abetarinstituten).

Arbetarinstituten

Helsingin työväenopisto och Helsingfors Arbis erbjuder mångsidiga kurser, hobbymöjligheter, allmänna föreläsningar, konserter, teater och evenemang samt studier vid öppna universitetet. Kurs- och programutbudet finns på ilmonet.sv(Länk leder till extern tjänst).

Helsingin työväenopisto är en del av servicehelheten för gymnasie- och yrkesutbildning och fritt bildningsarbete. Helsingfors Arbis ingår i servicehelheten för svenskspråkiga tjänster.

Arbetsinstitutens verksamheten riktas i första hand till över 16-åringar. Instituten är öppna för alla, oberoende av bostadsort. Även andra än svenskspråkiga kan studera vid Arbis. 

Helsingin työväenopisto har 11 verksamhetsställen runtom i Helsingfors. Verksamhet ordnas även i skolornas lokaler. Arbis har verksamhetsställen på Dagmarsgatan och i Stoa. Undervisning sker på morgnar, dagtid och kvällstid och består av allt från korta endagskurser och veckoslutskurser till helheter som räcker hela terminen. 

Vid Helsingin työväenopisto studerar över 80 000 studerande på cirka 4 800 olika kurser. Arbis har årligen cirka 900 kurser med nästan 18 000 deltagare.

Servicehelheten ansvarar för svenskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning, morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever, lekparksverksamhet, grundläggande utbildning och annan verksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, uppsökande ungdomsarbete, verkstadsverksamhet för ungdomar och svenskspråkigt fritt bildningsarbete.

Servicehelheten leds av Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten.

Sektorns förvaltnings- och stödtjänster omfattar tjänster inom förvaltning, personal, utveckling, ekonomi och planering, lokaler, informationsförvaltning och kommunikation.

Sektorns förvaltning leds av förvaltningsdirektör Kati Takanen.