Besök social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors

Ni är välkomna på ett kort yrkesmässigt besök hos social-, hälsovårds- och räddningssektorn för att lära känna våra experter, vår verksamhet och våra tjänster.

När ni överväger ett besök ber vi er först läsa igenom anvisningarna på denna sida och sedan fylla i formuläret för besöksförfrågan. En länk till formuläret finns i slutet av denna sida.

Vi önskar att

  • ert arbete eller era studier har en koppling till social- eller hälsovårdssektorn
  • ni representerar ett ministerium eller annan nationell institution, kommun, offentlig forskningsanstalt eller universitet
  • er grupp består av färre än 20 personer.

Teman för besöken

Ert besök kan till exempel vara kopplat till följande servicehelheter:

  • tjänster för äldre
  • tjänster för barnfamiljer
  • tjänster för personer med funktionsnedsättning
  • tjänster för arbetslösa
  • hälsotjänster

Besökets innehåll

  • träffa experter
  • rundtur vid ett verksamhetsställe som erbjuder en viss tjänst, till exempel en servicecentral för äldre eller en moderskaps- och barnrådgivning.

Kontakta oss genom att fylla i formuläret för besöksförfrågan

Fyll i formuläret för besöksförfrågan minst en månad innan den önskade besökstidpunkten. Vi kontaktar er när vi fått er besöksförfrågan.

Fyll i formuläret för besöksförfrågan(Länk leder till extern tjänst)