Maapoliittiset linjaukset ja tilastot

Helsingin tontinluovutusta ohjaavat tontinluovutuslinjaukset. Ne sisältävät periaatteita muun muassa tonttien saajien valinnasta, tontinluovutustavoista (myynti, vuokraus, vuokraus osto-oikeudella) sekä tonttihinnoittelusta. Soveltamisohjeet täydentävät linjauksia. 

Maapolitiikan tunnusluvut, tilastot 2018 - 2023

Maanmyynti ja maanhankinta Helsingissä