Maapoliittiset linjaukset ja tilastot

Helsingin tontinluovutusta ohjaavat tontinluovutuslinjaukset. Ne sisältävät periaatteita muun muassa tonttien saajien valinnasta, tontinluovutustavoista (myynti, vuokraus, vuokraus osto-oikeudella) sekä tonttihinnoittelusta. Soveltamisohjeet täydentävät linjauksia.