Uthyrning av lokaler

Helsingfors stad hyr ut lokaler till företag och sammanslutningar för att användas till exempel som affärslokaler och kontor. Lediga lokaler annonseras i tjänsten Oikotie. På denna sida finns närmare information om uthyrningsprocessen.

På den här sidan

Fråga hyresförhandlaren om råd

Hyresförhandlarna kartlägger lämpliga lokaler för företags, organisationers och sammanslutningars behov, presenterar dem och fungerar som kontaktpersoner i alla faser av uthyrningsprocessen.

Södra området
Centrum, Tölö, Kampen, Rödberget, Gardesstaden, Brunnsparken, Eira, Kronohagen, Gräsviken, Sveaborg, Busholmen
Heidi Levänen, tel. 09 310 42102, heidi.levanen@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post)

Skatudden, Drumsö
Riitta Airaksinen, puh. 09 310 39719, riitta.airaksinen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Västra området
Meijlans, Brunakärr, Lillhoplax, Stenhagen, Södra Haga, Norra Haga, Munksnäs, Granö-Lövö, Munkshöjden, Smedjebacka, Reimars, Sockenbacka, Kånala, Malmgård, Gamlas, Magnuskärr, Lassas
Riitta Airaksinen, tel. 09 310 39719, riitta.airaksinen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Centrala området
Ilmala, Östra Böle, Sörnäs, Vallgård, Fiskehamnen, Majstad-Gammelstaden, Nätholmen, Forsby, Kottby
Kirsi Salonen, tel. 09 310 40373, kirsi.salonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Norra området
Krämertskog, Månsas-Storkärr, Åggelby. Dammen, Grindbacka, Västra Baggböle, Östra Baggböle, Svedängen, Domarby, Torparbacken
Jaana Salonen, tel. 09 310 21450, jaana.salonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Nordöstra området
Parkstad, Storskog, Staffansslätten, Stapelstaden, Jakobacka, Lerstrand, Vik, Skomakarböle, Malm, Bocksbacka, Mosabacka, Brobacka, Rönninge, Rönnbacka
Jaana Salonen, tel. 09 310 21450, jaana.salonen@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Sydöstra området
Brändö, Hertonäs, Kasberget, Tammelund, Degerö, Jollas
Ritva Frejsting, tel. 09 310 31992, ritva.frejsting@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Östra området
Kasåker, Kvarnbäcken, Tranbacka, Gårdsbacka, Ärvings, Mellungsby, Fallbacka, Botbyåsen, Botby, Botby gård, Östra centrum, Marudd, Rastböle, Havsrastböle, Nordsjö
Thomas Björklund, puh. 09 310 52234, thomas.bjorklund@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Teamchef för företagsuthyrning
Maarit Kontio
, tel. 09 310 21522, maarit.kontio@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Hur hyr jag en lokal?

 1. Hitta en lämplig lokal

  Hitta en lämplig lokal med hjälp av Oikotie. Observera att en del av objekten hyrs ut genom ett anbudsförfarande.

  Ta kontakt med den hyresförhandlare som svarar för objektet via Oikotie för att få mer information om objektet, dess användningssyfte och hyrningspraxis.

  Sök lokaler i Oikotie(Länk leder till extern tjänst)

 2. Ta reda på om lokalen lämpar sig för din verksamhet

  Du kan fråga hyresförhandlaren som kan kontrollera användningssyftet i fastighetens handlingar.

  Redan i detta skede bör du ha tydliga planer för vilken slags verksamhet du kommer att bedriva i lokalen.

 3. Boka en visning och gör ett anbud

  Kom överens om en visning med hyresförhandlaren.

  Ta del av villkoren för uthyrningen och blanketten för hyresanbudet. Efter att ha fått anbudet kontrollerar hyresförhandlaren hyrestagarens kreditupplysning och uppgifterna om företaget.

  Villkor för uthyrning (pdf, på finska)

  Elektroniskt anbudsformulär (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

  Hyresanbud (pdf, på finska)

  Hyresanbud (word, på finska)

 4. Vänta på beslutet och börja hyrningen

  Tjänsteinnehavaren fattar ett uthyrningsbeslut så snabbt som möjligt.

  Lämna in hyresgarantin (tre månaders hyra), hämta nyckeln.

  Om du under hyrningen har frågor eller vill säga upp avtalet, kontakta den hyresförhandlare som svarade för objektet eller hyresförhandlaren för samma stadsdel.

Vanliga frågor

Kultur- och fritidssektorn hyr ut lokaler för evenemang och möten. Mer information finns på Kultur- och fritidssektorns webbplats.

Nej, det finns inte. Alla lediga lokaler annonseras i Oikotie.

Lokalens användningssyfte ska motsvara verksamheten. Fråga om ändring av användningssyfte av fastighetens ägare, till exempel Heka (Helsingfors stads bostäder Ab). Hyrestagaren ansvarar för att skaffa tillstånd och för ändringsarbetena och deras kostnader.

Om du vill säga upp ditt hyresavtal, vänligen kontakta e-postadressen kymp.yritysvuokraus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). Lokalen ska vara tom när avtalet upphör.

Du kan skaffa ett tillstånd för en terrass från Stadsmiljösektorns enhet för användning av områden. Läs mer på sidan för användning av områden.

Stadsmiljösektorns enhet för användning av områden beviljar evenemangstillstånd för allmänna områden. Läs mer på sidan Att ordna ett evenemang i Helsingfors.

Absolut. Det är bäst att bekanta sig med lokalen och omgivningen innan man ingår ett hyresavtal. Det är också bra att fundera på om det finns ett behov av sådan verksamhet som du planerar i området. Mer information om företagande ges av Business Helsinki(Länk leder till extern tjänst).

Du måste betala hyra under hela året.

Du ska meddela oss om det. Under de fyra första åren får hyresavtalet inte överföras vidare.

Endast om sådana finns tillgängliga i Oikotie.

Småhus hyrs ut ibland via Oikotie genom ett anbudsförfarande.