Vapautus liittymisestä vesijohtoon, jäte- tai hulevesiviemäriin

HSY:n toiminta-alueella oleva kiinteistö voi hakea kaupungilta vapautusta vesijohtoon, viemäri- tai hulevesiviemäriin liittymisestä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) ja vesiosuuskuntien toiminta-alueilla kiinteistö on liitettävä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liittämisvelvollisuus ei koske rakentamattomia kiinteistöjä. Taajaman ulkopuolella olevia kiinteistöä ei aina tarvitse liittää vesihuoltoverkostoon.

Voit hakea vapautusta vesijohtoon ja viemäriverkkoon liittämisestä, jos kaikki vesihuoltolain (11 §) ehdot täyttyvät.

HSY:n huleveden viemäröintialueella oleva kiinteistö on liitettävä hulevesiviemäriin. Liittämisvelvollisuus ei koske rakentamattomia kiinteistöjä.

Voit hakea vapautusta hulevesiviemäriin liittymisestä, jos kaikki vesihuoltolain (17 c §) ehdot täyttyvät. Voit hakea vapautusta vasta sitten, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen huleveden viemäröintialueeksi.