Logopedi för vuxna

I logopedin för vuxna rehabiliterar vi tal och sväljningsstörningar.

Logopedi för vuxna är avsedd för dig som har svårt att producera eller förstå tal eller sväljningssvårigheter. Vi bedömer och rehabiliterar störningar i tal, språk, kommunikation eller sväljning och ställer fast svårighetsgraden. Vi kartlägger även hur symptomen påverkar din vardagliga kommunikation och funktionsförmåga.

Vi går igenom situationen tillsammans med kunden och de anhöriga. Målet med rehabiliteringen är att patienten bättre ska kunna producera tal och lättare kunna förstå, läsa, skriva och svälja. Vi kan också ge råd om mat och matvanor som gör det lättare att svälja. Om du har en allvarlig störning i kommunikationen letar vi efter ett sätt att stödja och rätta till det.

Du når oss med läkarremiss. Den får du från geriatriska polikliniken, din egen hälsostation, hemvården eller sjukhusets avdelning.

Kontaktuppgifter

Läkaregatan 8, byggnad 1 F-trappan, 00250 Helsingfors Visa plats på servicekartan
finska
PB 6600, 00099 Helsingfors stad

Plats

Läkaregatan 8, byggnad 1 F-trappan, 00250 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)