Guidekarta och tryckta produkter

Materialet för Helsingfors guidekarta är kartmaterial i skala 1:20 000 som produceras och upprätthålls av enheten för Kartor och geodata vid Stadsmiljösektorns Stadsmätningstjänster. Guidekartmaterialet används som baskarta i olika tryckta kartor, internetkarttjänster samt som basmaterial för ett stort antal temakartor. På guidekartan har man reducerat och generaliserat detaljerna och betonat gatunätverket, namnen och adresserna.
Helsingfors guidekarta 2022 Bild: Kaupunkimittauspalvelut
Helsingfors guidekarta 2022 Bild: Kaupunkimittauspalvelut

Tryckt guidekarta över Helsingfors 1:20 000

Den tryckta guidekartan över Helsingfors säljs vikt tillsammans med en namnförteckning på 80 sidor samt som en rak kartbladsserie. Kartan och förteckningen är tvåspråkiga. Den senaste versionen är tryckt i maj 2022.

Kartan säljs i Stadsmiljösektorns kundtjänst (betalning endast med kort) samt i välutrustade bokaffärer.

Prisuppgifter (inkl. 24 % moms.)


Guidekarta och förteckning över gatunamn 17,50 €
Guidekartbladsserie, raka blad 9,30 €

Tryckt guidekarta över huvudstadsregionen 1:25 000

Guidekarta över hela huvudstadsregionen från 2019. Kartan finns tillgänglig i ett litet försäljningsparti som en vikt karta eller en kartbladsserie.

Prisuppgifter (inkl. 24 % moms.)

Guidekarta 10,30 €
Kartbladsserie, raka blad 6,91 €

Förfrågningar och beställningar från Stadsmiljösektorns kundtjänst.