Helsingfors karttjänst

Helsingfors karttjänst tillhandahålls av staden och den används med webbläsaren. I tjänsten finns en stor mängd detaljerade och exakta kart- och geografiska data i första hand över Helsingfors stads område.

På den här sidan

Karttjänsten bygger på inhämtade kart- och geografiska data som förvaltas av Helsingfors stad. Kartbaserna varierar från traditionella guidekartor och flygfotografier till detaljerade fastighetskartor. Ta del av kartornas egenskaper via Geodatakatalogen nedanför på denna sida.

Geodatamängderna består av ett omfattande urval av officiella informationssystem och register som hänför sig till planeringen, planläggningen samt byggandet och upprätthållandet av stadsmiljön. Man kan sätta datamängder ovanpå varandra och jämföra dem med kartbaser.  Datamängderna presenteras nedan på denna sida.

Med kartverktygen i karttjänsten kan du mäta till exempel avstånd och ytor. Du kan också granska staden tredimensionellt i 3D-läge.
Karttjänsten är idag en av de officiella plattformarna för framläggande av stadsplaner.
 

 Planer i Karttjänsten(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors karttjänst

Helsingfors karttjänst - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Användning av Karttjänsten

Helsingfors karttjänst har ett av de största materialutbuden i världen.

Materialhelheter:

 • Guidekartor
 • Fastighets- och stomkartor
 • Flygfotografier
 • Historiska kartor
 • Uppgifter om regionindelningen i Helsingfors
 • Planer och planeringsuppgifter
 • Material för gatu- och parkbyggande
 • Fastighets- och byggnadsregisteruppgifter
 • Natur- och miljöuppgifter
 • 3D-terrängmodeller och laserskanningsmaterial
 • Namnuppgifter
 • Statistiska uppgifter

Mer information om karttjänstens material kan du söka via följande länk:
 

Helsingfors geodatakatalog (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Bruksanvisningen för karttjänsten hittar du via följande länk:

Bruksanvisningar(Länk leder till extern tjänst)