Ladda ner element

Söker du färdiga element eller filer till hjälp för att planera eller genomföra? Ladda ner dem på denna sida! Om du inte hittar det du letar efter, berätta för oss.

På den här sidan

Pasilan kirjaston julkisivussa on Helsinki ilmeellä toteutettu  iso banderolli jossa tekstiä ja kuvitusikoneja
Bild: Mika Ruusunen

Helsingfors inramade logotyp

Svart och vit. PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm.  

Ladda ner grundversionerna av den inramade logotypen(Länk leder till extern tjänst)

PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm.  

Ladda ner språkversionerna av den inramade logotypen(Länk leder till extern tjänst)

PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm. Animerade mp4 och GIF.

Ladda ner Pride-evenemanglogotyper(Länk leder till extern tjänst)

Finska, svenska och engelska. PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm.

Ladda ner inramade logotyper med text(Länk leder till extern tjänst)

Färger

Helsingfors färger har sparats i Adobe Swatch Exchange-filer, som du kan direkt importera till Adobes program. 

Ladda ner färgpaletterna(Länk leder till extern tjänst)

För klisterfilmer har motsvarande färger specificerats för material av tillverkarna Avery, Imageperfect, 3M och Oracal. Det finns inte motsvarande klisterfilm för varje färg. Klistertillverkarnas tejpfärger skiljer sig från varandra. I klisterfilmerna är Engel och Koppar mer utmanande färger. Om filmer behövs i dessa färger, ska man beställa dem.

Ladda ner färgspecifikationerna för klisterfilmer (PDF)(Länk leder till extern tjänst)

Skuror

SVG- och InDesign-vektororiginal och animerade.

Ladda ner vektororiginalen(Länk leder till extern tjänst)

Ladda ner animerade skuror(Länk leder till extern tjänst)

1. Basskura 2. Stiltjeskura 3. Pulsskura 4. Rytmskura 5. Dallerskura 6. Bränningskura

Koromuotoja on kuusi erilaista

Helsinki Grotesk-typsnittlicens

Underleverantörer kan skaffa avgiftsbelagda Helsinki Grotesk-typsnittlicenser (65€/vikt) från tillverkarens webbplats(Länk leder till extern tjänst) eller per e-post hello@camelot-typefaces.com(Länk öppnar standardprogram för e-post). Anställda hos staden använder i allmänhet Arial. De som genomför den visuella identiteten kan be om en avgiftsbelagd licens till sin dator genom chefen (installeras av ICT-stödet).

Fotografier och videor

Fotografier finns i Helsingfors materialbanker:

Aineistopankki.hel.fi(Länk leder till extern tjänst)

Materialbank.myhelsinki.fi(Länk leder till extern tjänst)

Evenemangsstiftelsens bildbank(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmuseets historiska bilder(Länk leder till extern tjänst)

När du väljer bilder för ditt projekt, kom ihåg att kontrollera vilka rättigheter du har att använda dem. Informationen finns i bildbanken i samband med bilden.  Läs mer om fotografier (på finska) och ladda ner fotograferingstillstånd(Länk leder till extern tjänst).

Avgiftsfria bildbanker och hur de kan utnyttjas

Dessa bilder behövs i vissa användningssammanhang. Bilderna är inte varumärkesenliga och de kan samtidigt användas på många platser i vilket som helst sammanhang. Det finns många andra motsvarande bildbanker. 

Stadens gemensamma illustrationer

Ladda ner PPT här (14,7 Mt) (Länk leder till extern tjänst)

Filen (36 sidor) har originalkollage, enskilda illustrationselement samt exempel på hur de kan användas. 

Bild: Lille Santanen

Olika

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Esimerkki
Bild: Lille Santanen

Stadskultur

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Nattlig

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Matkultur

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Havsnära vinter

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Havsnära sommar

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Grannskapet

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Helsingforsbor

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Stenudden–Fiskehamnen

Ladda ner illustrationsarket: som PNG-bild(Länk leder till extern tjänst) eller AI-fil(Länk leder till extern tjänst), vektororiginal (Illustrator)

Bild: Lille Santanen

Filen har alla illustrationerna (149 stycken) från de nio illustrerade temaarken i PNG-formatet utan bakgrund. De kan till exempel placeras i en Powerpointpresentation. PNG-bilderna kan inte tryckas.
Ladda ner ZIP-filen (5,4 MB)(Länk leder till extern tjänst)

Ikoner 

Skyltikoner, inomhus- och utomhusskylter i byggnader och parker. Kan även användas som illustrationer. SVG- eller PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm.  

Ladda ner skyltikoner(Länk leder till extern tjänst)

Illustrationsikoner: visualisering av information, PPT-presentationer, broschyrer, mönsterartade illustrationer, affischer, produkter osv. PDF-vektororiginal för tryckalster. PNG-bild för skärm.  

Ladda ner illustrationsikoner(Länk leder till extern tjänst)

Användargränssnittsikonerna kan laddas ner på webbplatsen Helsinki Design System (HDS) (på engelska).

Ladda ner ikoner för användargränssnitt på HDS-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Layoutunderlag

Det finns färdiga layoutunderlag för Helsingfors stad. Dessa innehåller exempel på layouter för innehållssidor. Det finns layouter med olika teman för ordbehandlingsprogrammet Word (typsnitt – Arial) samt mångsidiga professionella underlag för layoutsprogrammet InDesign (typsnitt – Helsinki Grotesk).

Ladda ner InDesignunderlag(Länk leder till extern tjänst)

Ladda ner Word-layoutunderlag(Länk leder till extern tjänst)

Layoutunderlag för skyltar

  Som Indesign- och Illustrator-filer

Microsoft Office-underlag

Microsoft 365 (före detta Office) dokumentunderlag för programmen Word och Powerpoint.

Blankettunderlagen är avsedda för att skapa korta dokument, såsom promemorior och brev utan pärmblad eller innehållsförteckning. Blankettmodellerna har separata filer för de olika språkversionerna: finska, svenska, tvåspråkig samt färgvarianter av dessa.

Ladda ner Word-blankettunderlag(Länk leder till extern tjänst)

 

Rapportunderlag är avsedda för att skapa dokument med flera sidor. De innehåller pärmblad och innehållsförteckningar. Standardversionen har en finskspråkig inramad logotyp, men filen innehåller språkversioner, som kan bytas. Även färgerna (inramad logotyp & skura) kan bytas, och de olika skurorna finns med i filerna. Rapportunderlagen har våg- och lodräta versioner: med/utan bild & med/utan numrerade rubriknivåer. Rapportunderlag kan användas som underlag i många slags publikationer.

Ladda ner Word-rapportunderlag(Länk leder till extern tjänst)

 

Kom ihåg tillgängligheten! Genom att använda de färdiga strukturerna i underlagen säkerställer du att slutresultatet är tydligt och tillgängligt. Var och en ansvarar själv för slutresultatet med beaktande av den egna målpubliken.

Mer information och anvisningar om tillgänglighet finns på stadens egen tillgänglighetsmodellwebbplats(Länk leder till extern tjänst)

 

Använd presentationsunderlag för att skapa presentationer som följer den visuella identiteten.

Ladda ner Powerpointpresentationsunderlag(Länk leder till extern tjänst)

Evenemangsmaterial

Underlag som kan utnyttjas för material som ska användas i olika slags utom- och inomhusevenemang.

Ladda ner evenemangsmaterialen anvisning(Länk leder till extern tjänst)