Jämställdhets- och likabehandlingsplaner 2022–2025

Våra åtgärder för att främja likabehandling och jämställdhet mellan könen har sammanställts i två planer på stadsnivå. Den ena fokuserar på stadens invånare och den andra på stadens personal.

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för tjänster 2022–2025

I planen ingår nästan 100 åtgärder som syftar till att främja likabehandlingen och jämställdheten i våra tjänster och i vår verksamhet. De vägledande principerna i planen är intersektionalitet, normmedvetande, delaktighet och tillgänglighet. Planen stärker tillgodoseendet av rättigheterna i vardagen för Helsingforsbor med olika bakgrunder och egenskaper.

Ta del av jämställdhets- och likabehandlingsplanen för tjänster 2022–2025 (pdf)(Länk leder till extern tjänst)

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för personal 2022–2025

Åtgärderna på stadsnivå för att främja jämställdheten och likabehandlingen bland våra anställda har sammanställts i en separat plan. I planen behandlas frågor kring bland annat rekrytering, lön och arbetskarriär. Planen omfattar sex prioriterade områden, bland annat utveckling av mångsidig rekrytering och främjande av lika lön och karriärmöjligheter.

Ta del av jämställdhets- och likabehandlingsplanen för personal 2022–2025 (pdf)(Länk leder till extern tjänst)