Stadens beslutsfattande

Tjänsten Päätökset samlar ihop Helsingfors stads beslutsfattande. I tjänsten finns bland annat beslut som fattats av Helsingfors stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, nämnderna och tjänsteinnehavarna.

Stadens beslut på ett ställe(Länk leder till extern tjänst)

 

Förutom fullmäktige består stadens beslutsfattande av andra organ bestående av förtroendevalda, borgmästaren, biträdande borgmästarna samt ett stort antal tjänsteinnehavare. Helsingfors stads administrativa organisation.

Stadsfullmäktige(Länk leder till extern tjänst)

Stadsstyrelsen(Länk leder till extern tjänst)

(Borgmästare, fyra biträdande borgmästare coh 10 ledamöter)

Centralförvaltningen

Fostrans- och utbildningssektorn

Stadsmiljösektorn

Kultur- och fritidssektorn

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn

Stadens ledningsgrupp behandlar ärenden där det gäller att sammanjämka stadens politiska och operativa verksamhet.

Stadens ledningsgrupp