Samarbetsgruppens medlemmar

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp består av den högsta tjänstemanna- och förtroendeledningen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Ordförande är Helsingfors borgmästare.

Ordförandeskapet

Juhana Vartiainen, ordförande
Helsingfors borgmästare

Henna Partanen, vice ordförande
I vice ordförande för Esbo stadsstyrelse

Antti Lindtman, II vice ordförande
Ordförande för Vanda stadsfullmäktige

Ledamöterna

Helsingfors

Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare
Johanna Laisaari, biträdande borgmästare
Daniel Sazonov, biträdande borgmästare
Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare
Sami Sarvilinna, kanslichef

Esbo

Mervi Katainen, ordförande för stadsstyrelsen
Maria Guzenina, II vice ordförande för stadsstyrelsen
Jukka Mäkelä, stadsdirektör

Vanda

Mika Kasonen, ordförande för stadsstyrelsen
Mika Niikko, II vice ordförande för stadsstyrelsen
Pekka Timonen, stadsdirektör

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi, ordförande för stadsstyrelsen
Christoffer Masar, stadsdirektör