Samarbetsgruppens medlemmar

Huvudstadsregionens samarbetsgrupp består av den högsta tjänstemanna- och förtroendeledningen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. Ordförande är Helsingfors borgmästare.

Ordförandeskapet

Juhana Vartiainen, ordförande

Helsingfors borgmästare

Henna Partanen, vice ordförande

I vice ordförande för Esbo stadsstyrelse

Antti Lindtman, II vice ordförande

Ordförande för Vanda stadsfullmäktige

Ledamöterna

Helsingfors

Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare

Johanna Laisaari, biträdande borgmästare

Daniel Sazonov, biträdande borgmästare

Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare

Sami Sarvilinna, kanslichef

Esbo

Mervi Katainen, ordförande för stadsstyrelsen

Maria Guzenina, II vice ordförande för stadsstyrelsen

Jukka Mäkelä, stadsdirektör

Vanda

Mika Kasonen, ordförande för stadsstyrelsen

Mika Niikko, II vice ordförande för stadsstyrelsen

Pekka Timonen, stadsdirektör

Grankulla

Veronica Rehn-Kivi, ordförande för stadsstyrelsen

Christoffer Masar, stadsdirektör