C21-nätverket för de största städerna

De största städerna i Finland bildar ett permanent nätverk som stärker den stadspolitiska diskussionen och städernas gemensamma intressebevakning.
C21-nätverkets medlemmar. Bild: Kimmo Brandt
C21-nätverkets medlemmar. Bild: Kimmo Brandt

För att utveckla den stadspolitiska agendan och fastställa storstädernas gemensamma målsättningar behövs olika forum för stadspolitik, stadsforskning och intressebevakning. Landets största städer (C21) har i detta syfte beslutat att bilda en stadigvarande sammansättning och börja sammanträda på stadsdirektörsnivå regelbundet, två gånger om året.

Medlemmar

Juhana Vartiainen, Helsingfors
Jukka Mäkelä, Esbo
Kalervo Kummola, Tammerfors
Pekka Timonen, Vanda
Seppo Määttä, Uleåborg
Minna Arve, Åbo
Timo Koivisto, Jyväskylä
Niko Kyynäräinen, Lahtis
Soile Lahti, Kuopio
Marita Toikka, Kouvola
Lauri Inna, Björneborg
Jere Penttilä, Joensuu
Kimmo Jarva, Villmanstrand
Olli-Poika Parviainen, Tavastehus
Tomas Häyry, Vasa
Ulla-Kirsikka Vainio, Rovaniemi
Jaakko Kiiskilä, Seinäjoki
Janne Kinnunen, S:t Michel
Esa Sirviö, Kotka
Anna-Kristiina Korhonen, Salo
Jukka-Pekka Ujula, Borgå

Se C21-städernas målsättningar för regeringsprogrammet