Information om webbplatsen hel.fi

Information om kakor som används på webbplatsen hel.fi, behandlingen av personuppgifter och redaktionen av webbplatsen.

På den här sidan

Kakor, tillgänglighet och dataskydd

Information om kakor som används på webbplatsen hel.fi, behandlingen av personuppgifter och användarrätten till innehållen.

Information om webbplatsen

Cookie-inställningar

Tillgänglighetsutlåtande

Mer information om behandlingen av personuppgifter och om den registrerades rättigheter hittar du på dataskyddssidan.

Respons om tjänsten

Du kan alltid lämna respons om Helsingfors stads webbplats direkt via stadens responswebbplats. Om du vill ha svar på responsen, lämna dina kontaktuppgifter. Respons kan också ges direkt på stadens webbplats, där det längst ner på sidan finns en länk för snabbrespons. Responsen påverkar utvecklingen av webbplatsen.

Webbplatsen utvecklas utifrån användarnas önskemål. Det samlas fortlöpande statistik över användningen av webbplatsen och utförs användarenkäter. Du kan skicka respons om innehållet och felsituationer på hel.fi-webbplatsen samt önskemål och utvecklingsförslag till redaktionen för hel.fi-webbplatsen.

Ge respons(Länk leder till extern tjänst)

Redaktionellt ansvar

Innehållsproduktionen vid Stadskansliets kommunikation ansvarar för de delar av hel.fi-webbplatsen som är gemensamma för hela staden samt för nyheter som öppnas på förstasidan.

Chefredaktör för hel.fi-webbplatsen är Mika Lappalainen. Ansvarig redaktör är Susanna Rautio.

Ansvarig redaktör för webbversionen av tidningen Helsinki-info är Susanna Rautio.

(Lagen om yttrandefrihet i masskommunikation, 13.6.2003/460, Finlex(Länk leder till extern tjänst))

Informationen om stadens verksamhet på webbplatsen förvaltas inom stadens verksamhetsområden och affärsverk, och syftet är att hålla informationen uppdaterad. Av tekniska skäl kan man dock inte garantera riktigheten, oföränderligheten och aktualiteten hos den information som finns i webbtjänsten i alla situationer. Helsingfors stad ansvarar inte för någon som helst eventuell skada som användningen av stadens webbplats har orsakat.

På stadens webbplats finns även länkar till webbplatser för instanser utanför staden, till exempel staten och allmännyttiga sammanslutningar. Staden ansvarar inte för innehållet på webbplatser som förvaltas av utomstående instanser.

Helsingfors internettjänster, historia

Helsingfors stads första internetanslutning beställdes den 16 november 1994.

Stadens internetwebbplats på www.hel.fi publicerades våren 1995. En blygsam början har vuxit till en av de mest omfattande och populära tjänsterna inom den offentliga förvaltningen i Finland.