Ordna ett evenemang

Evenemangstorget är en arena för alla som vill utveckla Helsingfors, från vanliga medborgare och föreningar till beslutsfattare och stadens anställda.

Lokalen lämpar sig för exempelvis seminarier, diskussioner, presskonferenser, workshopar, möten eller stora stadsevenemang, där Helsingfors utveckling står i centrum. Verksamheten betjänar särskilt helsingforsarna, stadens anställda samt lokala föreningar och företag.

Stadshusets entré får inte användas för evenemang ordnade av politiska partier eller religiösa organisationer, och inte heller för rent kommersiella tillställningar.

 

Stadshusets Evenemangstorget redo för grupparbete.
Bild: Jussi Nahkuri
Stadshusets Evenemangstorget redo för evenemanget.
Bild: Jussi Nahkuri

Information om Evenemangstorgets verksamhet:

 • avgiftsfritt
 • lokal utan väggar, öppen för alla
 • lämpar sig för max. 100 personer
 • 11 meter lång medievägg för visning av eventuellt visuellt material
 • möjlighet till streaming
 • mikrofoner
 • Induktionsslinga
 • Flyttbara pekskärmar och skrivtavlor för användning i workshopar
 • möjlighet till olika utrymmeslösningar beroende på evenemanget
 • servering kan beställas från stadshusets restaurang
 • tillgänglig ingång
 • expeditionsvakterna och av-experter hjälper till med arrangemangen i lokalerna