De sex största städerna

De sex största städerna - Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg – är Finlands sex största städer. I dessa städer bor cirka två miljoner finländare, det vill säga över en tredjedel av hela landets befolkning. I de sex största städerna finns över 40 procent av arbetsplatserna i Finland och i städerna skapas 55 procent av Finlands bruttonationalprodukt.
De sex störstä städerna: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.
De sex störstä städerna: Helsingfors, Esbo, Vanda, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

De sex största städerna är betydande skapare av ekonomisk tillväxt samt platser för innovationer och investeringar. Städerna utbildar nya experter och sörjer för byggandet av socialt rättvisa samhällen. De är således livsviktiga för hela Finlands välfärd. De största städerna är ofta de egentliga verkställarna av samhälleliga beslut och bidrar också till att lösa Europas utmaningar och stärka EU:s konkurrenskraft. Tillväxten uppstår i städerna.

Det täta samarbetet omfattar olika branscher och bland annat statistiska stadsjämförelser.

Stadsdirektörsmötets medlemmar

Juhana Vartiainen, Helsingfors
Jukka Mäkelä, Esbo
Pekka Timonen, Vanda
Kalervo Kummola, Tammerfors
Minna Arve, Åbo
Ari Alatossava, Uleåborg.
 

Målsättningar för regeringsprogrammet 2023 (.pdf)(Länk leder till extern tjänst)  

Helsingfors

Helsingforsarnas livsstil grundar sig på öppenhet och stadsbornas möjligheter att förverkliga sig själva och känna sig fria. 
Helsingfors är en glad, överraskande och upplevelserik stad som lever i en internationell anda.

Forskning och statistik om Helsingfors(Länk leder till extern tjänst)

Från Skanslandet till Helsingfors.
Bild: Julia Kivelä

Esbo

Nätverksliknande Esbo, som består av fem stadscentrum, är en ansvarsfull och kulturellt mångsidig föregångsstad. I Esbo är det bra för alla att bo, lära sig, uppleva, arbeta och vara företagare, och Esboborna kan verkligen påverka.

Information om Esbo(Länk leder till extern tjänst)

Hagalund.
Bild: Elias Metsämaa, Filmbutik Oy

Vanda

Vanda är Finlands fjärde största stad och vår folkmängd överstiger 250 000 invånare i år. Vi är en av Finlands snabbast växande städer. Vanda är dessutom en ung stad, både vad gäller ålder och befolkning. På bara 50 år har vi vuxit från en liten socken till en storstad.
Information om Vanda(Länk leder till extern tjänst) 

Helsingfors-Vanda flygplats.
Bild: Sakari Manninen

Tammerfors

Tammerfors är Finlands mest attraktiva stad, som är känd för sin avslappnade och modiga atmosfär för att göra och utveckla saker tillsammans. Staden och stadsregionen växer kraftigt men hållbart. Tammerfors är en uppskattad kultur-, evenemangs- och studentstad med över 255 000 invånare. 

Infromation om Tammerfors (på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Tammerfors.
Bild: Laura Vanzo

Åbo

Åbo är en stad med kultur, vetenskap, livskraftig företagsverksamhet och hållbar utveckling. Den internationella atmosfären, den historiska miljön och den vackra skärgården gör Åbo till en stad med stor dragningskraft både för dess invånare och turister. 

Information om Åbo(Länk leder till extern tjänst)
 

Åbo.
Bild: Mika Kurkilahti

Uleåborg

Uleåborg kombinerar en mänsklig och glad atmosfär, högteknologi och entreprenörskap med en unik, innovativ intelligent kultur. Uleåborg är Europas kulturhuvudstad 2026.

Information om Uleåborg(Länk leder till extern tjänst)

Uleåborg.
Bild: Harri Tarvainen
#kuutoskaupungit