Helsingfors stads tjänster när du får tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors

Vi stöder ukrainarna som bor i Helsingfors. Följande tjänster som Helsingfors stad tillhandahåller hjälper dig när du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors.

Du får avgiftsfri rådgivning och handledning enligt dina behov. De olika tjänsterna inom Helsingfors stad ger information om sina egna tjänster.  Om du inte vet vilken tjänst du ska gå till kan Helsingfors-info ge allmän rådgivning. Helsingfors-info hänvisar dig vidare om det behövs.

Sammanfattning om Helsingfors stads olika rådgivningstjänster (Helsinki neuvoo)(Länk leder till extern tjänst)

Helsingfors-info

Helsingfors-infos avgiftsfria rådgivningstjänst hjälper dig på flera språk i ärenden som gäller Helsingfors stads tjänster och immigration.

 • Chatten betjänar dig vardagar måndag–torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 10–15
 • Telefontjänsten är öppen måndag–torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 10–15, tfn 09 310 11111.

Kontaktuppgifter till Helsingfors-infos serviceställen:

Centrumbiblioteket Ode

Tölöviksgatan 4

Måndag–torsdag kl. 10–18 och fredag kl. 10–16

International House Helsinki

Fågelviksgränden 2 D, vån. 2

Måndag–torsdag kl. 9–16 och fredag kl. 10–16

Stoa Östra centrums bibliotek

Åbohusvägen 1

Måndag, onsdag kl. 9–16 och fredag kl. 10–16

 

Helsingfors-infos rådgivningstjänster

Alla stadsdelar i Helsingfors är trygga och kollektivtrafiken fungerar bra. Det är vanligt att bo i hyresbostad i Finland. Helsingfors stad hyr ut bostäder till en lägre hyra jämfört med bostäder på den privata hyresmarknaden. Man kan ansöka om en av Helsingfors hyresbostäder genom att fylla i en ansökningsblankett. Staden erbjuder bostäder till sökande utifrån ansökningskriterier, behovet av bostad och hur brådskande behovet är.

Information till ukrainare om hur man ansöker om en bostad och flytta (på engelska)

Så här ansöker du om en av Helsingfors stads bostäder (Heka)(Länk leder till extern tjänst)

Hyresbostäder i Helsingforsregionen

 

På InfoFinlands webbplats kan du till exempel se var du kan hitta en bostad och vad boende kostar i Helsingfors.

Boende i Helsingfors (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)  

Boende i Finland (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

Rätten till hemkommun förpliktigar barn i förskoleåldern (under 7 år) delta i förskoleundervisningen och barn och unga i skolpliktsålder (7–15 år) att delta i den grundläggande utbildningen. Skolplikten upphör när barnet fyller 18 år eller har avlagt en gymnasie- eller yrkesexamen eller en motsvarande utländsk utbildning. På Utbildningsstyrelsens webbplats hittar du information om hur hemkommunen påverkar småbarnspedagogiken och utbildningen:

Till personer som flytt från Ukraina (Utbildningsstyrelsen)(Länk leder till extern tjänst)

Det finländska utbildningssystemet (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

 

På Helsingfors fostrans- och utbildningssektors webbplats finns information om stadens tjänster inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Staden erbjuder ungdomar som fyllt 15 år gymnasie- eller yrkesutbildning och arbetarinstitutens tjänster.

Helsingfors tjänster inom fostran och utbildning 

Information om skolstarten för familjer som flyttar till Finland

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd och din hemkommun är Helsingfors, har du rätt till samma social- och hälsovårdstjänster som andra Helsingforsbor. På Helsingfors social- och hälsovårdstjänsters webbplats kan du söka information om till exempel stadens hälsostationer, rådgivningsbyråer, tandvård, mentalvårdstjänster och missbrukartjänster. 

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster 

I servicekartan hittar du stadens verksamhetsställen för offentliga tjänster(Länk leder till extern tjänst)

 Hälsotjänster

Vi betjänar dig vid din närmaste hälsostation. När hälsostationerna är stängda får du i brådskande situationer hjälp från Jourhjälpens telefonnummer 116 117.

Det allmänna nödnumret i Finland är 112.

Hälsa i Helsingfors (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

Kontaktuppgifter till Helsingfors hälsostationer

Socialtjänster för inflyttade

Du får socialtjänster i Helsingfors i första hand via de särskilda tjänsterna för inflyttade, där du också får stöd med din integration. Du har rätt till socialtjänster för främjande av integrationen eller till en inledande kartläggning och integrationsplan. Du kan också få vägledning och rådgivning som hjälper dig att komma till rätta och ordna ditt dagliga liv i Helsingfors.

Behöver du stöd i frågor som rör boende, ekonomi eller välbefinnande eller psykosocialt stöd för att orka med vardagen? Socialtjänsterna för främjande av integrationen grundar sig på dina behov och stödjer dig i början av integrationen.

Om ditt stödbehov är ringa och om du till exempel tar hand om ditt barn som är under tre år, studerar, arbetar eller har bott i Finland mindre än tre år, kan du få en inledande kartläggning hos oss. Kartläggningens syfte är att hjälpa dig att hitta de tjänster som du behöver till stöd för din integration.

Kontaktuppgifter:

Fiskehamnens central för hälsa och välbefinnande 
Särskilda tjänster för inflyttade 
Verkstadsgatan 14 A, vån. 1 
Tfn 09 310 37577 (nyanlända och offer för människohandel) 
Tfn 09 310 23747 (socialt arbete för specialgrupper/papperslösa) 

Särskilda tjänster för inflyttade 

Social- och krisjouren

Socialjouren hjälper vid krissituationer inom socialvården varje dag dygnet runt, tfn 0206 96006 

Socialjourens webbplats 

Krisjouren ger akut krishjälp vid plötsliga krissituationer dygnet runt, tfn 09 310 44222 

Krisjourens webbplats 

Om du har uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd, är arbetslös och har en adress i Helsingfors, kan du bli kund hos oss. Alla våra tjänster är då kostnadsfria. I Helsingfors sysselsättningstjänster får du hjälp med att söka jobb, söka dig till utbildning och söka dig till studier i både finska och svenska. Våra medarbetare kan vid behov beställa en tolk för att stödja ärendehanteringen.

Helsingfors sysselsättningstjänster(Länk leder till extern tjänst)

 Facebookgruppen Helsingin työllisyyspalvelut ukrainalaisille (på finska och ukrainska)(Länk leder till extern tjänst)

Arbete i Finland (Arbets- och näringsministeriet)(Länk leder till extern tjänst)

Arbete och entreprenörskap i Helsingfors (InfoFinland)(Länk leder till extern tjänst)

Business Helsinki: evenemang

 

När du är vår kund:

 • Vi hjälper dig i jobbsökningen.
 • Vi uppdaterar ditt CV och din jobbansökan med dig.
 • Vi funderar tillsammans på olika utbildningsalternativ.
 • Vi ger dig råd om erkännande av examen som avlagts i ditt hemland.
 • Vi utarbetar en plan för sysselsättning eller integration med dig.
 • Vi hjälper dig att komma in i språkutbildningen om du vill lära dig finska eller svenska.
 • Vi erbjuder dig mångsidiga rådgivnings- och coachningstjänster.
 • Vi skickar dig information om olika rekryteringsevenemang.
 • Vi stöder din integration i Finland.

Hur blir du vår kund?

 1. Anmäl dig som kund hos oss genom att besöka arbets- och näringsbyrån.
  • Verksamhetsstället i Kampen: Anttigatan 1, 2 vån.
  • Verksamhetsstället i Böle: Bangårdsgatan 7
  • Du kan besöka oss utan tidsbokning. Rådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 9–16.
 2. Din ansvariga sakkunniga kontaktar dig därefter och kommer överens om en mötestid. På mötet går ni igenom din situation och dina målsättningar. Ni planerar tillsammans vilka tjänster du behöver och utarbetar en skräddarsydd plan för sysselsättning eller integration.
 3. Under de närmaste veckorna kontaktar vi dig via möten, telefonsamtal och e-post. On du vill har du möjlighet att träffa dina ansvariga sakkunniga. Du kan också dra nytta av vår rådgivning utan tidsbokning.

När du är vår kund kräver vi att du:

 • genomför din plan enligt överenskommelse, 
 • aktivt söker arbete eller utbildning och 
 • meddelar dina ansvariga sakkunniga om ändringar av dina kontaktuppgifter.

Integrationsplan

Om du vill bosätta dig i Finland för en längre tid kan vi göra upp en integrationsplan för dig. I planen kommer vi tillsammans överens om vilka tjänster du behöver för integration och sysselsättning. Tjänster är till exempel: 

 • utbildning i finska eller svenska språket, 
 • integrationsutbildning, 
 • yrkesutbildning och 
 • jobbsökarträning.

Integrationsutbildningen tar oftast ungefär ett år och som högst tre år. Den är avsedd för personer som nyligen har flyttat till Finland. I integrationsutbildningen studerar du finska samt samhälls- och arbetslivsfärdigheter.

Sysselsättningsplan

Om ditt mål är att bli anställd gör vi en sysselsättningsplan för dig. I planen beskrivs situationen för din arbetssökning. Planen hjälper dig att hitta jobb. Du utarbetar planen med dina ansvariga sakkunniga. Planen kan innehålla till exempel följande saker:

 • Vilken typ av arbete söker du? 
 • Hur många jobb måste du ansöka om per månad? Detta specificeras i din jobbsökningsskyldighet.
 • Vilka färdigheter har du? Till exempel arbetserfarenhet, utbildning och behörigheter. 
 • Vilka tjänster behöver du för att stödja din sysselsättning?  

Vi stöder dig att genomföra din plan. Planen är i kraft i tre månader åt gången.