Öppna geodata

Huvuddelen av de kart- och geodatamängder som förvaltas av Helsingfors stads stadsmiljösektor har gjorts tillgänglig för öppen användning. Med öppna data avses information eller data som uppstått hos den offentliga förvaltningen, företag, organisationer och privatpersoner och som har öppnats för avgiftsfri användning.

På den här sidan

Anvisningar för användning av öppna geodata

Stadsmätningstjänsterna förvaltar gränssnittstjänster och publicerar öppna datamängder i regel via öppna, standardiserade gränssnittstjänster för geografisk information. Materialet uppdateras varje vardag och omfattar antingen Helsingfors eller huvudstadsregionen. Stadsmätningstjänsterna är den största materialproducenten, men det finns även annat material från stadsmiljösektorn tillgängligt. På grund av sin struktur är vissa datamängder endast tillgängliga i filformat antingen på denna sida eller så att de kan laddas ner från karttjänsten (till exempel terrängmodell). Information om hur datamängder distribueras finns i geodatakatalogen.

Helsingfors stad använder koordinatsystemet ETRS-GK25 (EPSG:3879) och höjdsystemet N2000. Material i filformat har producerats i stadens system, men i gränssnittstjänster kan man begära material i alla de flera tiotal koordinatsystem som tjänsterna stöder.

Stadsmätningstjänsterna ingår ett kundrelationsavtal när användningen av gränssnittstjänsten är kontinuerlig och omfattande. Kunden får då en servicegaranti och stöd för ibruktagandet av tjänsten. Kundrelationen möjliggör också kontakter mellan stadsmätningstjänsterna och kunden, till exempel i felsituationer.

Kontakta stadsmätningstjänsterna om du ansluter en gränssnittstjänst till webbtjänsten.

Du kan enkelt bekanta dig med de öppna geodatamängderna genom att bläddra igenom dem i stadens karttjänst där Helsingfors stads geodatakatalog har integrerats. Du kan också bläddra i katalogen i sig själv. Allt material finns också beskrivet i datakatalogen Helsinki Region Infoshare (HRI). HRI är en gemensam tjänst för öppna data för Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städer. I HRI-tjänsten finns också mycket annan information om hela huvudstadsregionen och Helsingforsregionen som fritt och avgiftsfritt kan användas av alla.

Bruksanvisningar och tips för användning av material till exempel i geodataprogram hittar du också i den bifogade geodataguiden för nybörjare (Helsingfors stad). Separata bruksanvisningar anges också i samband med varje gränssnittstjänst.

  geodataguiden för nybörjare (pdf på finska)(Länk leder till extern tjänst)

Stadsmätningstjänsterna har publicerat datamängderna enligt följande licens, om inte annat anges i samband med datamängden:
Kart- och geodatamängder som producerats av Helsingfors stad, stadsmätningstjänsterna inom stadsmiljösektorn, är licensierade med licensen Creative Commons Erkännande 4.0 International(Länk leder till extern tjänst). De användningsvillkor som anges i denna licens ska följas vid användning av materialet. Anteckna alltså i materialet till exempel Data och kartor (c) Helsingfors stad, stadsmätningstjänster.

Gränssnittstjänster för geodata

WFS kyselypalvelun haku
Bild: WFS-palvelu (c) Kaupunkimittauspalvelut

WCS-förfrågningstjänst för täckning av geodatahttps://kartta.hel.fi/ws/geoserver/avoindata/wcs(Länk leder till extern tjänst)

Bild: WFS-tjänst (c) Stadsmätningstjänster Bild: WCS-palvelu (c) Kaupunkimittauspalvelut
Bild: WFS-tjänst (c) Stadsmätningstjänster Bild: WCS-palvelu (c) Kaupunkimittauspalvelut