Forskningstillstånd

Har du en forskningsidé eller ett ämne för ditt examensarbete som anknyter till Helsingfors stad? Skulle du vilja använda stadens datamaterial? På dessa sidor hittar du de kontaktuppgifter du behöver och tips för att komma framåt med ditt arbete.

Tips för att inleda din forskning

Läs igenom våra samlade tips innan du inleder ditt arbete. Det som Helsingfors stad kan göra för din forskning eller ditt examensarbete handlar i huvudsak om att tillhandahålla material och bevilja forskningstillstånd. Din egen bakgrundsorganisation hjälper dig i andra frågor och erbjuder handledning.

Det är viktigt att du lämnar in din ansökan om forskningstillstånd i god tid. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommit in, vanligen inom fyra veckor.

Staden har mycket offentligt och fritt tillgängligt material som du kan använda i din forskning:

Ta reda på om din forskning kan genomföras utan att du samlar in nytt material genom till exempel intervjuer eller observation av forskningsobjekten. Trots att det ofta är mycket intressant att samla in eget material kan intervjuer vara tidskrävande för både dig och dem du intervjuar.

Om du beslutar dig för att samla in nytt material, ta kontakt med det verksamhetsställe inom staden (t.ex. ett daghem eller en serviceenhet) som din undersökning gäller. På så sätt får du från första början en relevant kontaktperson på ort och ställe där du ska genomföra din undersökning. Om ditt arbete gäller två eller flera förvaltningssektorer ska du kontakta stadskansliets sakkunniga för forskningstillståndsärenden: kanslia.tutkimusluvat@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post). De styr din ansökan till rätt avdelning eller enhet inom staden.

Om du använder Helsingfors stads material eller gör intervjuer i din undersökning behöver du i regel ett forskningstillstånd. Kontakta den sektor undersökningen gäller (se listan nedan) för att få närmare instruktioner om forskningstillstånd. I vissa fall är det även möjligt att avtala om undersökningen med ett uppdragsavtal eller ett annat slags upphandlings- eller samarbetsavtal. Om forskningstillstånd behövs ska du räkna med att det tar 4–6 veckor att behandla ansökan. Tidvis kan det bli stockning i behandlingen av ansökningarna – lagstadgade ärenden tar sin tid – men vi försöker vara så kvicka som möjligt.

Glöm inte att ansökan om forskningstillstånd alltid lämnas in undertecknad och komplett med bilagor till stadens registratorskontor på adressen helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)Läs mer om skyddad e-post på Registratorskontorets sidor.

Sätt dig in i forskningstillstånden

Praxis kring forskningstillstånd varierar något inom stadens sektorer. Närmare uppgifter och sektorernas kontaktuppgifter hittar du nedan.

Närmare instruktioner och uppgifter hittar du på sidan: Forskningsstudier med anknytning till sektorn för fostran och utbildning

Kontaktuppgifter:

 

Närmare instruktioner och uppgifter hittar du på sidan: Undersökningar gäller Stadsmiljösektorn

Kontaktuppgifter:

  • Ta direkt kontakt med den servicehelhet/tjänst där du vill genomföra din undersökning.

Närmare instruktioner och uppgifter hittar du på sidan:  Undersökningar gäller kultur- och fritidssektor

Kontaktuppgifter:

 

Närmare instruktioner och uppgifter hittar du på sidan: Forskning med koppling till social- och hälsovårdssektorn

Kontaktuppgifter:

Pelastustoimea koskevat tutkimuslupaohjeet löydät Pelastuslaitoksen sivuilta(Länk leder till extern tjänst).

Kontaktuppgifter:

tutkimusluvat.pela@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Närmare instruktioner och uppgifter hittar du på sidan: Undersökningar gäller Stadskansliet

Kontaktuppgifter: