Begäranden om information och handlingsoffentlighet

Du kan begära information om myndighetens offentliga handlingar och kunduppgifter om dig eller dina närstående.

På den här sidan

Begär uppgifter som social- och hälsovården lagrar

Du har rätt att få veta vilka uppgifter en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har lagrat om dig och hur dina uppgifter har använts. Du kan också be om rättelse av felaktiga uppgifter.

Anvisningar för begäran om uppgifter om dig själv och om uppgifter om en annan person finns på sidorna för social- och hälsovårdstjänster.

Begär uppgifter som social- och hälsovården lagrar

Stadens handlingars offentlighet och handlingsoffentlighet

I kommuners såsom även i Helsingfors stads verksamhet följs offentlighetsprincipen. Enligt offentlighetsprincipen är myndighetshandlingar i utgångsläget offentliga och var och en har vid behov rätt att ta del av dem.

Stadens handlingars offentlighet