Hur anmäler jag mitt evenemang till matåret?

Mat är ett centralt tema för Helsingfors evenemang, turism, kommunikation och marknadsföring år 2024.

På den här sidan

Alla typer av stora och små matevenemang och upplevelser är välkomna att delta i Helsingfors matår! 

Vilken typ av evenmang och upplevelser söker vi efter?

 • Evenemang och upplevelser kan vara avgiftsbelagda eller kostnadsfria
 • Evemanget ska fokusera på mat eller dryck 
 • Platsen för genomförande måste vara Helsingfors
 • Du kan lista alla evenemang eller upplevelser med mat som tema, som är öppna för alla och som enskilda personer kan delta i. Den här gången inkluderar vi till exempel inte privata tillställningar som bokas på förhand och som är avsedda grupper. 
 •  Evenemanget får inte vara ideellt. 
 • Observera att den som deltar med ett evenemang själv är ansvarig för genomförandet av evenemanget eller upplevelsen, för eventuella anmälningar, deltagaravgifter och kundkommunikation i samband med dessa samt för eventuella tillstånd och myndighetsmeddelanden.

Varför ska ja delta i matåret?

 • Du får synlighet på sidorna för matåret hel.fi/smakernashelsingfors och sidan tapahtumat.hel.fi(Länk leder till extern tjänst) 
 • Helsingfors stad stöder evenemangen med kommunikation och marknadsföring, till exempel genom att kommunicera om evenemangen via sin huvudsakliga kommunikationskanal (webbplatsen hel.fi, Helsingfors stads och Business Helsinkis sociala mediekanaler). Helsinki Partners ansvarar för den internationella kommunikationen och marknadsföringen av matåret.
 • För evenemangsarrangörer producerar vi ett materialpaket om marknadsföringen och kommunikationen av evenemanget. 
 • Tillsammans med fantastiska matevenemang och upplevelser, god mat, gemenskap och synlig kommunikation gör vi Helsingfors matvarumärke starkare. Så här lockar vi invånare och besökare att äta ute och ha fantastiska matupplevelser samt därigenom rekommendera tjänsterna även i fortsättningen.
 • Genom samarbete ökar vi Helsingfors attraktionskraft.

Hur anmäler jag mitt evenemang till matåret?

Några viktiga tips som hjälper dig att fylla i evenemangsformuläret

Om du inte tidigare har loggat in som användare av evenemangskalendern, ska du i övra högre hörnet välja. Gå till sidan https://linkedevents.hel.fi/fi(Länk leder till extern tjänst) 

 • Logga in
 • Välj nedan: Ny användare
 • Välj: Skapa ett nytt användarnamn i Helsingforsprofilen
 • Skriv in din e-postadress och välj ett lösenord
 • Efter att du har registrerat dig kan du genast skriva in ett nytt evenemang
 • Välj Lägg till nytt evenemang. Här kan du skriva in det nya evenemanget.

Takevenemang under rubriken på evenemangsblanketten observera

 • Lämna taktevenemanget helt tomt, kryssa inte i någon ruta.
 • Evenemangets namn: Fyll i fältet med evenemangets namn och dessutom Helsingfors matår 2024
 • Följ anvisningarna på evenemangsblanketten och fyll omsorgsfullt i alla punkter
 • Välj mat som evenemangets kategori
 • Observera att evenemanget även kräver en bild, så ta fram en bra bild på förhand. Bilderna ska gärna vara utan text, eftersom texten eventuellt syns bara delvis på olika enheter. Innan du laddar upp bilden ska du redigera den så att den lämpar sig för nätet, och så att den har ett horisontellt bildformat på 3:2, exempelvis 1 200x800px.
 • Punkten certifikat lämnas tom, ifall du inte har ett certifikat.  Om evenemanget/företaget har ett certifikat är namnet på certifikatet en obligatorisk uppgift.
 • Välj till slut: spara utkast
 • Du får en automatisk bekräftelse per e-post när evenemanget har publicerats.

Evenemangsinformationen som har anmälts kan uppdateras ända tills anmälaren får ett meddelande om att evenemanget har publicerats. Efter publicering kan evenemangsinformation redigeras fram till evenemangets början genom att skicka ett e-postmeddelande till matkailu@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Kontaktuppgifter

Enheten Helsingfors turism och destinationstjänster  
Minna Ermala, specialplanerare 
minna.ermala@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)
09-310 38834(Link startar ett telefonsamtal)
Business Helsinki

Helsingfors stad förbehåller sig rätten att ändra anvisningarna och programmet för Smakernas Helsingfors matåret och försommarens matveckor.