Tillgänglighet

Helsingfors stad syftar till att uppnå minst AA-nivån enligt WCAG-anvisningarna när det gäller tillgängligheten av digitala tjänster.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar den offentliga sektorn att iaktta kraven i Europeiska unionens tillgänglighetsdirektiv. WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) är en internationell anvisning om tillgängligheten av webbinnehåll. Enligt lagen ska webbplatser och applikationer uppfylla kriterierna för A- och AA-nivå i WCAG 2.1-anvisningen.

Tillgängliga digitala tjänster är lätt användbara för alla användare, inklusive äldre och personer med olika slags funktionsnedsättningar. När tillgängligheten har beaktats kan så många som möjligt använda digitala tjänster på egen hand.

Tillgänglighetsutlåtande

Stadens alla digitala tjänster har separata tillgänglighetsutlåtanden. I utlåtandet anges hur väl webbplatsen eller applikationen uppfyller tillgänglighetskraven och hur användare kan lämna respons om tillgängligheten till staden eller tillsynsmyndigheten.

Hel.fi tillgänglighetsutlåtande