Evenemangstorgets kontaktuppgifter och öppetider

Det är möjligt att organisera evenemang mån-fre 9-18 (tors till kl. 20 vid behov). Om det inte finns evenemang på Evenemangstorget, stängs dörrarna klockan 16.

Kontaktuppgifter

Norra Esplanaden 11-13, Sofiegatan 1, 00170 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan

mån-fre 9-18. Om det inte finns evenemang på Evenemangstorget, stängs dörrarna klockan 16.

finska, svenska
PB 1, 00099 Helsingfors stad

Plats

Norra Esplanaden 11-13, Sofiegatan 1, 00170 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Servicepunkten finns på samma plan som ingången.
  • Dörrarna vid servicepunkten är lätta att urskilja.
  • I servicepunktens väntrum finns inget könummersystem. I väntrummet finns stolar.
  • I servicestället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på samma plan som servicestället. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.