Använd grundelement

Grundelementen i Helsingfors visuella identitet är Helsingfors inramade logotyp, typsnittet Helsinki Grotesk, Helsingfors färgpalett och skuror för fördelning av yta.

På den här sidan

Det finns en stor ljusreklam med Helsingfors inramade logotyp, som kan flyttas till olika platser. Den används till exempel i evenemang. Bild: Jussi Eskola
Det finns en stor ljusreklam med Helsingfors inramade logotyp, som kan flyttas till olika platser. Den används till exempel i evenemang. Bild: Jussi Eskola

Helsingfors inramade logotyp

Helsingfors inramade logotyp (logo) består av texten Helsingfors, omgiven av en ram som är formad som Helsingfors stads vapen. En helhet med bestämda proportioner och layout bildar Helsingfors officiella logotyp. Helsingfors inramade logotyp är ett registrerat varumärke.  Ladda ner originalen här

 • Logotypen används huvudsakligen som svart eller vit.
 • Använd alltid de ursprungliga logotypfilerna. 
 • Du får inte försöka bearbeta eller själv bilda logotypen. 
Helsinki kehystunnus mustavalkoinen
Helsingfors ja Helsinki Helsingfors kehystunnukset mustavalkoisina

I internationell marknadsföring kan det vara nödvändigt att framhålla Helsingfors geografiska läge. Då kan man använda den inramade logotypen med texten Helsinki Finland.

Det finns versioner av de inramade logotyperna med Pride-tema. 

 

Helsinki Finland kehystunnus mustavalkoinen ja Pride sateenkaarenvärinen Helsinki ja Helsingfors kehystunnus

Flera faktorer påverkar valet av språkversion av logotypen: i vilken situation man använder logotypen och vilken målgrupp den är avsedd för.

Grundregeln är:

 • Den inramade logotypen med texten Helsinki används i finskspråkiga, engelskspråkiga och internationella situationer och material. 
 • Den inramade logotypen med texten Helsingfors används i svenskspråkiga situationer och material.
 • I två- och flerspråkig kommunikation till invånarna ska man se till att den svenskspråkiga inramade logotypen kommer med. Till dess hör situationer där kommunikationen är riktad till invånarna i staden oberoende av kommunikationskanal, till exempel på offentliga platser eller i offentliga lokaler inomhus såsom i form av invånarmöten, skyltar eller anvisningar.

  Då använder man antingen den tvåspråkiga inramade logotypen eller lika höga inramade logotyper med texterna Helsinki och Helsingfors, som ska placeras på ett tillräckligt avstånd från varandra. 

En offentlig lokal eller plats är en plats som är öppen för alla och dit vem som helst kan gå utan att be om tillstånd. Statens ämbetsverk samt bibliotek, parker och torg som upprätthålls av staden är offentliga platser. Även gatorna är offentliga platser.

Helsingfors inramade logotyp finns förutom på finska och svenska även på flera andra språk. Dessa språkversioner används i situationer och material där språket i fråga används. 

En vy – en logotyp

Helsingfors undertecknar situationer, material och lokaler med sin egen logotyp. För att budskapet ska bli tydligt, får det endast finnas en version av logotypen i en vy åt gången. Med vy avses en situation som en person kan observera på en gång i en plats. 

Olika vyer kan vara till exempel:

 • Olika sidor 
 • Olika ytor 
 • Olika tider, till exempel i rörlig bild
 • Ett tillräckligt stort fysiskt avstånd (cirka 5 meter med prövning fall för fall).

Undantagstillämpningar är till exempel logotapeter i intervjuväggar där logotypen är ett grafiskt element.

1. Kaksi kehystunnusta yhdessä näkymässä ylävasemmassa ja alaoikeassa reunassa. 2. Kaksikielinen kehystunnus vasemmassa yläkulmassa. 3. Helsinki tunnus etupuolella ja kulman takana Helsingfors kehystunnus. 4. Kaksikielinen tunnus yhdessä näkymässä. 5. Pitkässä näkymässä, esimerkiksi yli ihmisen korkuisessa aidassa 5 metrin välein kehystunnus.

Exempel på användning av flera språkversioner av logotyper tillsammans

 1. Fel. Endast en version av logotypen får synas i en vy åt gången. Storleksexemplet A4.
 2. Rätt. En tvåspråkig inramad logotyp i en vy. Storleksexemplet A4.
 3. Rätt. Två inramade logotyper i olika vyer eller på olika sidor. Till exempel en husvägg.
 4. Rätt. En tvåspråkig logotyp i en vy eller på en sida. Till exempel en husvägg.
 5. Rätt. Flera inramade logotyper nära till varandra men på ett tillräckligt avstånd. Till exempel staket.

Undrar du fortfarande vilken logotyp du ska välja?

Kontakta din sektors kommunikation, professionella inom grafik eller Kansliets varumärkes- och evenemangsenhet om du behöver hjälp med att välja rätt version av logotypen eller att planera helheten.

Helsingfors inramade logotyp har en bestämd form. Textens förhållande till ramen är låst. H-bokstavens bredd bestämmer avståndet från textlogo till kanterna.

 • Den tryckta logotypens minimibredd är 25 mm.
 • I en skärmapplikation rekommenderas 200 pixel som minimibredd.
Tekstilogon paikka kehystunnuksen sisällä, etäisyys reunoista on H -kirjaimen leveys joka sivulla.
Kehystunnuksen viivanpaksuus määräytyy H-kirjaimen rungon paksuuden mukaan.
Tunnuksen minimikoko on 25 mm

Vid användningen av logotypen ska man iaktta det skyddsområde som har bestämts för den inramade logotypen. Det är ett område kring logotypen inom vilket det inte får finnas andra element. Skyddsområdet baserar sig på bokstaven H i logotypen.

 • I den större storleken är skyddsområdet två gånger höjden på bokstaven H mätt från logotypens yttersta punkt i alla riktningar.
 • I den mindre storleken är en gång höjden på bokstaven H det absolut minsta möjliga skyddsområdet.  
Tunnuksen suoja-alue isossa koossa

Skyddsområdet fungerar också som marginal. Marginalen bestäms enligt höjden på bokstaven H i ordet Helsingfors på den inramade logotypen. Marginalens bredd är två gånger höjden på bokstaven H i varje kant. Nedan visas alternativa placeringar för logotypen i förhållande till ytan. Det finns sex av dem inom marginalen: i övre och nedre vänstra kanten, mitten och högra kanten. 

Inramad logotyp i svart eller vit version

I regel används Helsingfors inramade logotyp i svart eller vit version. Det är även tillåtet att enligt prövning använda logotypen även i andra varumärkesfärger. Se till att logotypen tydligt kan skiljas från bakgrunden.

Att skilja logotypen från bakgrundsfärgen

Logotypen kan vara vit eller svart på en färgad bakgrund. Logotypen kan även användas på ett foto. Se till att logotypen tydligt kan skiljas från bilden.

Vit inramad logotyp

Den vita inramade logotypen kan användas på varje färg i färgpaletten förutom Engel (ljusgult) och silver (ljusgrått). Från dessa två färger skiljer sig den vita inramade logotypen inte tillräckligt. Använd den svarta inramade logotypen med dem.

Svart inramad logotyp

Den svarta inramade logotypen kan användas på varje färg i färgpaletten förutom tegel (mörkrött), buss (mörkblått) och vapen (blått). Från dessa tre färger skiljer sig den svarta inramade logotypen inte tillräckligt. Använd den vita inramade logotypen med dem.

Endast de ursprungliga filerna för prototypen ska användas. Det är förbjudet att tänja, bearbeta eller använda effekter.

1, 2, 3. Logotypen skiljer sig inte från bakgrunden, kontrasten är inte tillgänglig. En svart inramad logotyp på mörk bakgrund. En vit inramad logotyp på ljus bakgrund. En vit inramad logotyp på ett foto i ett ställe där den inte skiljer sig tillräckligt.

4. Logotypen har placerats på ett annat löst element. Man ska inte skapa en egen bakgrund för logotypen. 

5. Logotypens proportioner är felaktiga. Logotypen har plattats till. 

6. Logotypen har vänts så att den är lodrät. Den ska i regel alltid var vågrät. 

7. Logotypen har placerats inne i ett annat element. Logotypen får inte ha ramar eller andra element som inte hör till den. 

8. Logotypens delar har olika färger. I regel är den inramade logotypen antingen helt svart eller helt vit.

9, 10. Logotypen har färgats inuti. Logotypen får inte fyllas med färg.

11, 12. Användning av effekten såsom kastad skugga, glöd och andra 3D-effekter. Logotypen får inte bearbetas på något sätt.

13. Logotypens kvalitet är inte tillräcklig. Använd alltid det rätta, högkvalitativa originalet av den inramade logotypen.

Aktörer:

 • skriver sitt namn i samband med Helsingfors inramade logotyp med typsnittet Helsinki Grotesk.
 • använder Helsingfors inramade logotyp vid sidan av sina egna namn i alla applikationer.
 • får inte designa eller använda egna logotyper. 

Hur namn ska skrivas 

Typsnittet Helsinki Grotesk används oftast i vikten Bold, men även den lite tunnare vikten Medium kan användas om det känns lämpligare med tanke på aktörens behov. I korta namn (under 10 bokstäver) kan även vikten Black användas. 

 • Namn skrivs med [1] gemener och Stor begynnelsebokstav. 
 • Teckenavståndet [2] (tracking) i namn är -25 och [3] radavståndet (leading) 100 % av teckenstorleken, till exempel: textens storlek 36 punkter, radavstånd 36 punkter. [4] Namn som består av två eller flera ord kan delas in på 2–3 rader. Raderna i ett namn i flera rader ska i regel vara jämna vid den vänstra kanten. 
 • Namn avstavas inte, vilket man bör beakta i planeringen av namn så att man undviker alltför långa sammansatta ord. 
 • För längre namn kan man använda vikterna Bold eller Medium. Namn som består av två eller flera ord kan delas in på 2–3 rader. Namn avstavas inte. 
 • Om aktörens namn även finns i svensk- och/eller engelskspråkig version, kan man designa flera språkversioner för namnet. Man använder den språkversion av namnet som motsvarar språket i materialet. 

Hur namn placeras vid Helsingfors inramade logotyp 

Aktörerna använder i sina applikationer alltid även Helsingfors inramade logotyp vid sidan av sina egna namn. 

 1. Helsingfors inramade logotyp kan placeras: I det vänstra eller högra hörnet eller mitten på övre eller nedre kanten i en publikation, annons, affisch eller banner. 
 2. Aktörens namn placeras så att det inte är för nära till Helsingfors inramade logotyp utan balanserat så att resultatet passar för produkten. Helsingfors inramade logotyp används i olika produkter enligt anvisningarna för logotypen (storlek, placering, skyddsområde). Länk till skyddsområdet

Storleken av aktörens namn i förhållande till Helsingfors inramade logotyp har inte bestämts exakt. Namnet kan skrivas i den storlek som verkar lämpligast för produkten. Den rekommenderade minsta punktstorleken för namnet är densamma som storleken på ordet Helsingfors i Helsingfors inramade logotyp, men för olika produkter är det ofta naturligare att skriva namnet i en större storlek. 

Aktörens namn kan användas i olika färger i enlighet med färgpaletten för Helsingfors visuella identitet och anvisningarna för den. Beakta dock tillgängligheten – använd inte ljusa färger.

Förbjudna utformningar och användningssätt 

Aktörens namn ska utformas och användas i enlighet med dessa anvisningar. Här anges några förbjudna utformningar och användningssätt.

 1. Andra än de vikter som fastställas i anvisningarna får inte användas i namnet, inte heller kursiv (italic) eller andra typsnitt än Helsinki Grotesk.
 2. Namnet skrivs inte genomgående med VERSALER eller 
 3. gemener.
 4. Namnet får inte böjas. 
 5. Namnet får inte utformas till olika former. 
 6. Andra visuella element får inte kopplas till namnet. 
 7. Namnet får inte förekomma i materialen utan Helsingfors inramade logotyp. 
 8. Namnet får på grund av tillgängligheten inte skrivas med ljusa färger. Om man använder ljusa färger, kan man använda
 9. en ljus färg på bakgrunden, och då ska texten vara svart, bussblå eller vapenblå. 

Logotypen består av Helsingfors inramade logotyp med tillhörande text. Beroende på Helsingfors roll i verksamheten eller hurdant specifikt varumärke det handlar om, kan logotypen förekomma i en av tre texter:

 • Med kärlek från Helsingfors
 • Tillsammans med Helsingfors
 • Med stöd från Helsingfors

Varje text finns på tre olika språk (finska, svenska, engelska) och två olika layouter. Helsingfors inramade logotyp med text används i den språkversion som motsvarar det planerade materialets text. 

Varumärken som förvaltas av stiftelser och som verkar på konkurrensutsatta marknader inom kultur och fritid använder texten Med kärlek från Helsingfors. 

Enheter inom stadskoncernen med delad ägarbas samt samarbetspartner som har ett strategiskt viktigt samarbete med staden använder texten Tillsammans med Helsingfors. 

Aktörer, projekt och evenemang som får understöd som beviljas av staden (stöd utan motprestation) använder formuleringen Med stöd från Helsingfors.  

Originalen för logotypen på tre språk kan laddas ner här.

Skyddsområdet för och placeringen av inramad logotyp med text 

 • Vid användningen av logotypen ska man iaktta det skyddsområde som har bestämts för den inramade logotypen. Skyddsområdet är ett område kring logotypen, inom vilket det inte får finnas andra element. 
 • Skyddsområdet fungerar också som marginal. Avståndet till marginalens kanter är två gånger höjden på bokstaven H. I bilden nedan presenteras alternativa placeringar för Helsingfors inramade logotyp med text i förhållande till formatet. 
 • Du ska alltid använda originalfilen för logotypen. Den får inte bearbetas och användas i strid med anvisningarna. 
 • Logotypens skyddsområde baseras på bokstaven H i logotypen. Skyddsområdet är två gånger höjden på bostaden H i alla riktningar mätt från logotypens yttersta punkt. 
 • Den vågräta versionen av logotypen lämpar sig bäst för att placeras i den högra kanten av ett format. 
 • Den lodräta versionen passar bäst för att placeras i den övre eller nedre kanten av ett format. 

Helsingin kaupunginvaakuna

Helsingfors använder vapnet särskilt i situationer där även andra – till exempel kommunala eller statliga – deltagare använder sina heraldiska tecken. 

Helsingfors stadsvapen

Helsingfors inramade logotyp har i många sammanhang ersatt användningen av det traditionella vapnet. Stadens vapen används i särskilt festliga sammanhang, till exempel:

 • statsbesök
 • stadens jubileumsår
 • stadens sigill
 • centralförvaltningens stämpel
 • Helsingforsmedaljer och diplom

Enskilda personer, föreningar, företag och andra samfund i Helsingfors kan använda vapnet till exempel i en flagga, ett medlemsmärke eller en produkt. Stadsvapnet ska då användas på ett sätt som passar för dess värdighet i enlighet med stadens anvisningar och heraldiska principer. Stadsvapnet och Helsingfors inramade logotyp används inte tillsammans.

Anvisning om stadsvapnet(Länk leder till extern tjänst)

Stadshusets fasad pryds av det traditionella vapnet. Bild: Jussi Hellsten
Stadshusets fasad pryds av det traditionella vapnet. Bild: Jussi Hellsten

Typsnitt

Helsingfors stad använder sig av två officiella typsnitt. Det avgiftsbelagda typsnittet Helsinki Grotesk, som är skapat särskilt för Helsingfors, och alternativt Arial, som finns på varje arbetsstation. Andra typsnitt och handskrivna textartade illustrationer är inte tillåtna.

Helsinki Grotesk för professionella 

Typsnittet har skapats särskilt för Helsingfors. Det saknar seriffer. Typsnittet är avgiftsbelagt (licenserat). Dess formspråk har ett tydligt samband med den inramade logotypens bågar och skuror. Typsnittet har fyra vikter: Regular, Medium, Bold och Black samt Italic för vart och ett av dem. Texten får inte illustreras eller användas som en del av en illustration.

Arial för anställda och för Officeapplikationer  

Arial används bland annat i kontorsapplikationer såsom Powerpoint, Word och Excel. Det finns färdigt installerat på varje arbetsstation.

Helsinki Grotesk fonttimuotoilun esimerkit
Helsinki Grotesk fonttileikkausmallit

  Osta fonttilisenssi täältä(Länk leder till extern tjänst)

Till identitetens grunduttryck hör att texterna skrivs i sin grundform med stora begynnelsebokstäver och gemener. Rubriker och andra texter skrivs inte med versaler, det vill säga stora bokstäver, förutom i undantagsfall.

Älä käytä versaalikirjaimia otsikossa

Det är inte tillåtet att illustrera rubriker, ord och text. Tillstånd kan dock ges för enstaka undantag, om texten eller ordet är en väsentlig del av illustreringen och inte har en betydande roll i applikationen. Konsultera kansliets varumärkes- och evenemangsenhet eller stadens grafiska experter om saken.

Esimerkki julisteesta, jossa vasemmalla väärin tehty kuvitettu otsikkoteksti ja oikella oikein toteutettu otsikko Helsinki Grotesk -fontilla.

När du formulerar texten kom ihåg tillräcklig teckenstorlek och färgkontrast i texten i förhållande till bakgrundsfärgen för att säkerställa läsbarheten. Ljusa färger på ljusa eller vita bakgrunder är inte läsbara. I skyltar använder man alltid antingen svart eller vit text.  Exempel på säkra färgkombinationer finns här.

Med tanke på tillgängligheten är det viktigt att tydligt visa hierarkin mellan de olika elementen. Huvudrubriken, mellanrubriken, brödtexten och bildtexten skiljes tydligt från varandra.

Rubriker

Punktstorleken i rubrikens typsnitt och radavståndet ska vara desamma. Till exempel typsnittets punktstorlek 30 pt och radavståndet 30 pt. 

Brödtext

I textmassorna används radavståndet 120 %. Om brödtexten är 10 pt, är alltså radavståndet 12 pt.

Exempel på storleksförhållanden mellan rubrik- och brödtexter. Om du inte har Helsinki Grotesk i ditt bruk, använd typsnittet Arial.
Exempel på storleksförhållanden mellan rubrik- och brödtexter. Om du inte har Helsinki Grotesk i ditt bruk, använd typsnittet Arial.

Färger

Färgpaletten i Helsingfors visuella identitet är baserad på igenkännbara färger som förekommer i Helsingfors stadslandskap. Till dessa hör till exempel Engelgult, metroorange och bussblått. Paletten har 14 färger. Andra färger ska inte användas och nya ska inte skapas.

Färgerna har bestämts i flera färgsystem:

 • CMYK eller processfärger för bestruket (C=coated) samt obestruket (U=uncoated) papper för tryckalster och utskrifter.
 • Pantone- eller spotfärger för tryckalster.
 • RGB/HEX-färger för digitala applikationer som man ser på en skärm.
 • RAL-färger för målade ytor.
 • klisterfilmer (på finska) av tre olika tillverkare för ytor såsom glas, metall, plast, målade ytor och andra motsvarande.
Helsinki väreistä kollaasi

Silver- och guldfärger kan användas som folie- och metalltontryckning (Pantone).

Färgspecifikationerna för digitala tjänster finn i en separat HDS-anvisning (på engelska)(Länk leder till extern tjänst).

Ladda ner färdiga färgkoder som är avsedda för Adobes program för professionella som ASE (Adobe Swatch Exchange)-filer (på finska). Du kan importera färgspecifikationerna direkt till programmen. De färdiga färgpaletterna finns till för att man ska göra färre misstag vid användningen av färgerna.

Uspenskin katedraali on rakennettu tiilestä ja koko rakennus on tiilenvärinen.

Tegel

Pantone 1797
CMYK 5,95,100,0
RGB 189,39,25
HEX #BD2719
RAL 3001

Lähikuva raitiovaunun vihreästä kyljestä ja vilkkuvalosta

Spårvagn

Pantone 355
CMYK 90,15,100,5
RGB 0, 146, 70
HEX #009246
RAL 6029

Henkilö seissoo pyörän kanssa oranssinvärisen metron edessä.

Metro

Pantone Orange 021
CMYK 0, 70, 100,0
RGB 253,79,0
HEX #FD4F00
RAL 2004

Suomenlinnnan lautta näkyy osittain keskellä sumuista merta.

Dimma

Pantone 277
CMYK 35,10,0,0
RGB 159,201,233
HEX #9FC9EB
RAL 5024

Bussinsininen

Buss

Pantone Blue 072
CMYK 100,100,0,0
RGB 0,0,191
HEX #0000BF
RAL 5002

Kaksi ihmistä kävelee keltaisen talon edessä

Sommar

Pantone 116 C
Pantone 114 U
CMYK 0,15,100,0
RGB 255,198,30
HEX #FFC61E
RAL 1021

Helsingin sininen vaakuna puolikkaana. Vaakunassa kruunu ja sen alla vene ja vesielementti.

Vapen

Pantone 300
CMYK 98,50,0,0
RGB 0,114,198
HEX #0072C6
RAL 5005

Suomenlinnan vaaleanpunainen sävy näkyy rakennuksen ulkopinnassa

Sveaborg

Pantone 203 C
CMYK 0,45,0,0
RGB 245,163,199
HEX #F5A3C7
RAL 4003

Engelin keltainen rakennuksen seinä

Engel

Pantone 1205
CMYK 0,5,65,0
RGB 255,233,119
HEX #FFE977
RAL 1018

Helsingin rautatieaseman kuparinvärinen tornin yläosa

Koppar

Pantone 3265
CMYK 65,0,50,0
RGB 0,215,167
HEX #00D7A7
RAL 5021

Hopean värinen metallipinta

Silver

Pantone 877
CMYK 15,10,10,20
RGB 222,223,225
HEX #DEDFE1
RAL 9022

Kultaisella Helsinki tunnuksella varustettu paperikassi

Guld

Pantone 871
CMYK 10,30,75,15
RGB 194,162,81
HEX #C2A251
RAL 1036

Kuvassa pinta jaettu puoliksi valkoiseen ja mustaan.

Vit 

Pantone White
CMYK 0,0,0,0
RGB 255,255,255
HEX #FFFFFF
RAL 9003

Svart

Pantone Process Black 
CMYK 0,0,0,100
RGB 0,0,0
HEX #000000
RAL 9017

I fråga om alla färger ska man använda 100 % relativ färgkostnad. Färgernas delfärger (procent), graderade färger och transparens får inte användas. Användning av den inramade logotypen på färgytor har anvisats här (på finska).

Värien kielletyt versiot

Tabellen visar färgkombinationer där kontrasten mellan färgerna är tillräckligt stor i digitala applikationer du själv har producerat (till exempel en Wordfil i PDF-formatet, en Powerpointpresentation, ett nyhetsbrev, en publikation i sociala medier). När du använder dessa färgkombinationer säkerställer du att texten har en tillräcklig kontrast mot bakgrunden. Kom ihåg att läsbarheten även påverkas av till exempel textens storlek, radavståndet och läsavståndet. 

Klisterfilmer används i till exempel:  

 • fönstertejpningar
 • skyltar
 • reklamskyltar
 • fordonstejpningar

Färgspecifikationer har valts för Helsingfors i tre olika tillverkares tejper: Avery, 3M och Oracal. Det finns tejper för lång- och kortvariga tejpningar, för raka och böjda ytor. Olika material finns för inomhus- och utomhusanvändning. Vid val av tejper måste man beakta hur många år färgen önskas hålla. 

I lekparkens fasadtejpninar berättar man om tjänster med ikoner. Bild: Maarit Mustonen
I lekparkens fasadtejpninar berättar man om tjänster med ikoner. Bild: Maarit Mustonen

Skuror

Skurorna, som har inspirerats av Helsingfors vapen, används till att fördela ytor. En skura är en formad kant med upprepat mönster. 

Som bäst skapar skuror en stark kontrast och en eftersökt visuell spänning i applikationen. Välj grafiska element till stöd för budskapet. Skuran har designats att även användas som ett funktionellt element. Den är ditt verktyg för att ge ditt verk seriekaraktär, eftersom den kan användas till att enkelt förenhetliga delarna i en helhet, skilja, märka, anvisa. 

Det borde finnas endast en skura i en vy. 

Bild: Werklig
Sininen salkolippu Helsinki kehystunnuksella
Korojen käyttöesimerkkejä

Använd dock inte skurorna för mycket

Inte alla applikationer behöver skuror. En intressant kontrast kan skapas även genom att använda andra grundelementen i identiteten utan skuror. 

Andra element som likväl hör till identitetens designlösningar är enfärgade färgytor utan fördelning av ytan och foton som täcker hela ytan i kombination med eftertänkt typografi och logotyp. Använd inte skurorna för mycket.  

Det finns sex olika skuror:

 1. Basskura
 2. Stiltje
 3. Puls
 4. Rytm
 5. Daller
 6. Bränning
Koromuotoja on kuusi erilaista

Skurorna ska användas som färdiga vektororiginalfiler. Du får inte skapa eller bearbeta dem själv. Skurorna är tillgängliga även i animerade versioner.

Ladda ner originalfilerna för skurorna

Som hjälp med fördelningen av ytor har man byggt ett rutfält som bestämmer placeringen. Ytor kan indelas antingen vertikalt, horisontalt eller diagonalt. Samma logik kan utnyttjas i olika format såsom vertikalt A4 eller horisontalt A4.

Användningsriktningar för skuror

Skuror kan användas till att fördela ytor endast vågrätt, lodrätt eller i 45 (135) graders vinkel.

Koromuotojen ruudukko ja kulmat

Exempel på fördelning av ytor med hjälp av rutor.

Korojen pinnanjakoesimerkit

När man använder en skura:

 • En yta ska ha minst 2 hela skurspetsar.
 • Skuran ska alltid avbrytas antingen i spets- eller i bottenpunkten, alltså i mittpunkten i antingen spetsen eller bottnen.

 

Koromuotojen käyttö

Layout

I layouten kombineras de olika elementen i den visuella identiteten. Vid planeringen tänker man på att kombinera användning av tomt utrymme, texthierarki, färg-, foto- och illustreringsytor och textstorlekar för att skapa ett starkt visuellt intryck. 

 • Underlagens hierarki är till hjälp vid att planera för vilken yta som helst i fråga om elementens sinsemellan förhållanden.  
 • Placera elementen på ett modigt och luftigt sätt. 

Ladda ner layoutunderlag

 • Det är önskvärt att vänsterjustera de visuella elementen.  
Texten har justerats till vänstra kanten.
Texten har justerats till vänstra kanten.

 • Tomt utrymme är nödvändigt, eftersom det styr åskådarens uppmärksamhet till layoutens visuella element.  
 • Det tomma utrymmet behöver inte vara vitt – det kan även vara en färgad bakgrund eller ett lugnt område i ett foto. 
 • På den ena sidan ska man hellre använda för få än för många visuella element eller textstycken. 
Luftig layout
Luftig layout

 • Skapa en layout som är tydlig och grafisk. Till exempel en stor text med en stark färg eller ett foto i bakgrunden skapar ett visuellt intryck som drar uppmärksamheten till sig.
Esimerkki
Esimerkki
Ett stort ryckcitat på en färgad bakgrund eller ett foto ger rytm till layouten.
Ett stort ryckcitat på en färgad bakgrund eller ett foto ger rytm till layouten.