Lär känna identiteten

Målet med stadens visuella identitet är att bygga en enhetlig och igenkännbar Helsingforsbild. Anvisningen för den visuella identiteten berättar vilka element identiteten består av och hur elementen ska användas i olika situationer och applikationer. Inom anvisningens villkor kan du skapa igenkännbara, ändamålsenliga och visuellt högkvalitativa lösningar.

På den här sidan

Se: Snabbguide till Helsingfors visuella identitet

Längd 8 min

Låt dig inspireras av Helsingfors visuella identitet och lär dig hur du ska tillämpa den. Videon presenterar de olika elementen i identiteten och exempel på hur de kan användas till att skapa enhetlig marknadsföring och kommunikation som motsvarar Helsingfors varumärke.

  • Alla synliga och igenkännbara element i organisationen bygger upp den visuella identiteten.  
  • Den visuella identiteten gör varumärket synligt.
  • Den visuella identiteten används i såväl den externa som den interna kommunikationen.
  • Den visuella identiteten skapar ett bildspråk till stöd för budskapen och för att skapa mervärde. 
esimerkki
Bild: Werklig

  • En enhetlig visuell identitet ger stadsborna och stadens olika intressegrupper en tydlig bild på vilka tjänster som tillhandahålls av staden.
  • En enhetlig visuell identitet är ett effektivt och kostnadseffektivt sätt att bygga den eftersträvade Helsingforsbilden.
  • Inom stadsorganisationen harmoniserar en enhetlig visuell identitet den enorma variationen i stadens olika funktioner.
  • Tack vare identiteten är budskapet om Helsingfors lättare att förstå och enhetligare.
  • Den enhetliga visuella identiteten och den högkvalitativa visuella kommunikationen främjar konkret ett av Helsingfors stads nyckelteman, design.
Innan den enhetliga visuella identiteten togs i bruk hade varje stadens ämbetsverk, projekt, aktör och evenemang sin egen visuella identitet. Stadsborna var inte klara på vilka tjänster och funktioner som tillhandahölls av staden.
Innan den enhetliga visuella identiteten togs i bruk hade varje stadens ämbetsverk, projekt, aktör och evenemang sin egen visuella identitet. Stadsborna var inte klara på vilka tjänster och funktioner som tillhandahölls av staden.
Helsingfors identitets grundelement
Helsingfors identitets grundelement