Helsingforsregionens samarbetsmöte

Helsingforsregionens samarbetsmöte är ett samarbetsorgan för kommunerna i Helsingforsregionen, vars medlemmar är kommunernas ledande förtroendevalda.

Sjutton kommuner deltar i Helsingforsregionens samarbete:

  • huvudstadsregionens städer: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla 
  • KUUMA-kommuner: Träskända, Nurmijärvi, Tusby, Kervo, Mäntsälä, Borgnäs, Hyvinge, Kyrkslätt, Vichtis och Sibbo 
  • partnerskapskommuner: Borgå, Lojo och Sjundeå.

Kommunernas gemensamma mål är att utveckla samarbetet och intressebevakning. Samarbetet baserar sig på Helsingforsregionens kommuners gemensamma syn på regionens utmaningar och en gemensam vilja att påverka utvecklingen av regionen.

Regionsamarbetet riktas särskilt på markanvändning, boende och trafik, regionens gemensamma intressebevakning samt vid behov regionala tjänster.

I samarbetsmötet deltar de första ordförandena för kommunfullmäktige och kommunstyrelser i avtals- och partnerskapskommunerna, totalt 34 förtroendevalda samt de tilläggsmedlemmar som samarbetsmötet utser. Samarbetsmötet hålls efter behov, cirka 2–3 gånger om året.

Helsingforsregionens samarbetsavtal förnyades under fullmäktigeperioden 2017–2021 och gäller tills vidare. Det första samarbetsavtalet för Helsingforsregionen ingicks 2005.

Samarbetsmötets föredragningslistor och protokoll (på finska)